Eğitim ve çalışma koşullarındaki olumsuzluklar, döner sermaye ek ödemelerinin düşük olması ve nöbet ücretlerinin 4 aydır ödenmemesi gibi sorunların çözümü için kendi aralarında iki toplantı yapan ve Başhekim nezdinde görüşmeler gerçekleştiren Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi asistan hekimleri ve hemşireleri, Başhekimliğin, ödenek olmadığı gerekçesiyle ek ödemeyle ilgili talepleri reddetmesi, eğitim ve çalışma konusundaki sorunlar için de çözüm yoluna gitmemesi üzerine, 18 Ocak 2016 günü bir basın açıklaması gerçekleştirdiler. 

Eğitim ve çalışma koşullarındaki olumsuzlukları ve taleplerini dile getiren Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi asistan hekimleri ve hemşirelerinin açıklaması şöyle:

 

BASINA VE KAMUOYUNA

Bizler, Harran üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi asistan hekimleri ve hemşireleri olarak Şanlıurfa'nın en yoğun hastanelerinden birinde her geçen gün artan iş yoğunluğunda ve güvensiz bir ortanda çalışmaktayız. Uzun bir süredir sıkıntılarımız mevcut… Ancak bu sorunlar bilinmesine rağmen bugüne kadar çözülmedi.

Asıl amacının eğitim olduğu asistanlık yıllarımızı, ekonomik sıkıntılarla boğuşarak sürdürmekteyiz. Bu sorunlar nedeniyle akademik kadrodan bazı hocalarımız ve asistan doktorlarımız üniversiteden ayrıldı. Bunların bir kısmı emekliye ayrıldı, bir kısmı ise başka hastanelere gitti. Bizler de artık istifa etme eşiğine geldik. Ancak buna, hastaneye harcadığımız emekler ve bölge halkının mağdur olmaması için direniyoruz.

En temel hak olan eğitim hakkımızın gerekli biçimde alınması ve nitelikli uzmanlık eğitimi alabilmemiz için yeni yan dal kadrolarının açılması ve öncesinde hocalarımızın da ekonomik ve fiziksel şartlarının iyileştirilmesini istiyoruz. Eylül 2015 ten beri 4 aydır asistan ve hemşirelerin nöbet ücretleri yatırılmamaktadır. Hastane yönetimi ile yapılan görüşmede ve verdiğimiz dilekçelere verilen cevapta, "Şu an hastanenin döner sermayesinde nakit sıkıntısının olduğu, para olduğunda  ödemelerin yapılacağı ..." belirtilmiş; fakat şu ana kadar herhangi bir çözüm üretilememiştir.

Son yıllarda sağlıkla artan şiddet olaylarının ve güvensiz iş ortamı nedeniyle birçok sağlık çalışanı arkadaşımız sözlü ve fiziksel şiddete maruz kalmıştır.

Biz asistan hekimlerin: birincil önceliğimiz olalı eğitim almak üzere çalışmaya başladığımız bu kurumda, hakkımız olan eğitim, hakkımız olalı güvenli çalışma ortamı ve emeğimizin gerçek karşılığı olan sabit bir gelir için taleplerimiz şunlardır:

1.       Son 3 (üç) aydır asistan hekimlerin ve hemşire arkadaşlarımızın yatırılmayan nöbet ücretlerinin derhal yatırılması, düşürülen katkı payı adı altındaki performans ücretlerinin tekrar eski seviyesine getirilmesi.

2.       Eğitim müfredatımızın çekirdek eğitim programına göre düzenlenecek: haftanın iki varım gününün eğitime ayrılması ve belirli aralıklarla asistan temsilcilerinin belirleyeceği şekilde ortak  eğitim oturumların buna entegre edilmesi,

3.       Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından gözetilen kurallar çerçevesinde: asistan hekimlerin sağlık hizmeti sunumunun, uzman ve eğitim kadrosu gözetiminde sağlanması,

4.       Nöbet ertesi izin haklan.130 saatin üzerinde nöbet tutulmasının engellenmesi.130 saat üzerinde nöbet tutulması gerekliliği var ise 130 saat üzerindeki fazla mesainin izninin kullandırılması. Nöbet ücretlerinin zamanında ödenmesi,

5.       6331. sayılı İş sağlığı ve Güvenliği kanununda belirtilen maddeler uyarınca: çalışan sağlığı, güvenliğinin sağlanarak, sağlık çalışanlarına şiddet olaylarının engellenmesi,

6.       Her poliklinik ve serviste kayıt, evrak, rapor ve diğer sekreterya işlemleri için şu an var olan fakat yetersiz kalan tıbbi sekreter sayısının arttırılması,

7.       Pediatri ve erişkin acil kliniğinde triaj — muayene ve gözlem bölümlerinin ayrılması ve gerekli noktalara elektronik kartlı geçiş sistemi ve yeni güvenlik noktaların yapılması,

8.       Acil Tıp Kliniği'nin güçlendirilmesi, yeterli uzman ve asistan alımının sağlanması,

9.       Giderek artan hasta sayısı dikkate alınarak triaj sistemin oturtulması ve triyaj alanlarında hasta giriş çıkışın düzenlenmesi ile ilgilenecek, personel görevlendirilmesi,

Basın açıklamamızın sonuna gelirken,  asistan ve hemşireler olarak 9 maddede açıkladığımız temel taleplerimizin yakından takipçisi olacağız. Haklı taleplerimizin karşılanması halinde Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi asistan ve hemşireleri olarak taleplerimizin karşılanmaması halinde diğer bir aşama olan iş yavaşlatma ve iş bırakma seçeneklerinin devreye gireceğini kamuoyuna duyururuz.

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Asistan Hekimleri ve Hemşireleri