Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) “Emek Bizim Söz Bizim” eylemleri kapsamında 14 Mart sürecine yönelik başlattığı il gezileri, 24 Şubat 2022’de Yozgat’ta; 25 Şubat 2022 günü ise Sivas’ta gerçekleşti.

TTB Merkez Konseyi üyeleri Doç. Dr. Deniz Erdoğdu ve Dr. Alican Bahadır il gezilerinin ilk gününde, Yozgat Tabip Odası Başkanı Dr. Saim Günışık ile birlikte Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi, başhekim yardımcılarını ve hastane polikliniklerini ziyaret etti. Heyet, pandeminin seyri ve “Emek Bizim Söz Bizim” eylem süreci üzerine hekimlerle görüş alışverişinde bulundu.

Sivas-Erzincan Tabip Odası Yönetim Kurulu ile de “Emek Bizim Söz Bizim” sürecini değerlendiren TTB heyeti ikinci gün, Sivas-Erzincan Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte hastanelerde hekimlerle bir araya geldi.

Sabah Sivas’ta özel bir hastaneyi ziyaret eden TTB heyeti ve Sivas-Erzincan Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri öğle arası ise sağlık emek-meslek örgütleriyle bir araya geldi. Öğleden sonra ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde hekimlerle toplantıya katılan heyet ve hekimler, özlük hakları ve “Emek Bizim Söz Bizim” eylem süreci üzerine görüş alışverişinde bulundu. Toplantı sonrası TTB heyeti ve Sivas-Erzincan Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri, üniversite hastanesinde hekim ziyaretlerine devam etti.