TTB Merkez Konseyi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

 Çocuklara Kıymayın, Bayramlara Dokunmayın

Çok özel bir gün 23 Nisan. Bir yanıyla çocuklara armağan edilmiş bir gün, çocukların bayramı, diğer yanıyla zorluklar içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı gün. 

Uzun zamandır 23 Nisanlarda çocukların sağlığındaki sorunları anlatmak zorunda kalıyoruz. Ama bu yılki kadar ağır sorunlar yaşandığını hatırlamıyoruz. Kıyıya vuran çocuk cesetlerini tacize, tecavüze uğramış çocuklar, çocuk işçiler takip ediyor. Parlamento mu? Başkanlık özlemi, “parlamenter sistemin buzdolabına kaldırıldığının” ilanı, dokunulmazlık tartışmaları altında parlamentonun saygınlığı her yönden saldırı altında. Son olarak bu yıl 23 Nisan resepsiyonunun iptal edilmesi çocukların bayramının da TBMM’nin saygınlığının da zorda olduğunu gösteriyor. 

Bu koşullarda bize, “büyüklere” düşen görev ortadadır. 

Gelin bu güzel ülkeyi çocukların bayram yerine çevirelim. Gelin emeğin değerini bulduğu, demokrasinin işlerlik kazandığı, barış içinde, yaşamın ve sağlığın galip geldiği bir Türkiye’yi inşa edelim. 

Çocuklarımız gülsün diye! 

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi