Türk Tabipleri Birliği (TTB); sağlık kurum ve kuruluşlarında silah kullanımını engellemeyerek, önleyici tedbirler almayarak, gerekli yasal düzenlemeleri yapmayarak sağlıkta şiddetin tırmanmasına göz yuman Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm sorumlu yetkililer hakkında 30 Ekim 2023 günü suç duyurusunda bulundu.

Türkiye’de sağlık alanının giderek bir çatışma ortamına dönüştüğüne dikkat çekilen dilekçede, sağlıkta şiddete neden olan unsurlar sıralandı. TTB’nin, Türk Ceza Kanunu’nda yasal değişiklik teklifi hazırlayarak TBMM’ye sunduğu hatırlatılan dilekçede, bu teklifteki önerilerin uygulanmaması sonucu sağlıkta şiddetin cezasızlık ile karşı karşıya kaldığı vurgulandı.

TTB’nin sunduğu teklifte 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’da düzenlemeye gidilerek “sağlık kurum ve kuruluşlarında silah kullanımının yasaklanması”nın istendiği anımsatılan dilekçede, teklifin sunulmasından sonra sağlık kurum ve kuruluşlarında yaşanan silahlı saldırılardan örnekler verildi.

Dilekçenin son bölümünde ise devletin pozitif yükümlülüğü kapsamındaki önleme sorumluluğu ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ilgili maddeleri anımsatılarak şu ifadelere yer verildi:

“Gerek Sağlık Bakanlığı gerekse TBMM tarafından sağlıkta şiddetin önlenmesine dönük somut adımlar atılmamakta, analiz tutulması ile yetinilmektedir. Sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik önleyici tedbirler alınması gerekmektedir. Her geçen gün artan silah kullanımına dair önleyici sorumluluğu bulunan yetkililer pozitif yükümlülüğü çerçevesinde adım atmamaları daha fazla sağlık çalışanının yaşam hakkını ihlal eder niteliğe ulaşmıştır.

Görevi kötüye kullanma, kamu görevlisinin görevini yapmaması veya hukuka aykırı bir şekilde yapmasıdır. Kamu görevlisinin yapmakla görevli olduğu görevini yapmaması, kamu görevlisinin görevini kanunun öngördüğü şekilde yapmaması, kamu görevlisinin görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstermesi görevi kötüye kullanma suçuna sebep verir.

Türk Tabipleri Birliği tarafından ısrarla ve sürekli bir şekilde sağlık kurum ve kuruluşlarında silah kullanımının yasaklanması talep edilerek kanuni düzenlemenin yapılması talep ediliyorsa da herhangi bir düzenleme yapılmamakta ve önleyici tedbirler de alınmamaktadır. Önleyici tedbirleri alma sorumluluğu bulunan öncelikle Sağlık Bakanı ve diğer sorumlu yetkililer tarafından suçun islenmesine sebebiyet verilmiş ve verilmeye de devam etmektedir. İlgililer tarafından suçun maddi ve manevi unsurları oluşmuştur.

Anlatılan sebeplerle önleyici tedbirleri almayan, yasal düzenleme yapmayan ilgililerin tespiti ile haklarında soruşturma başlatılmasını talep ederiz.”

TTB’nin başvurusunun tamamı için tıklayın.