Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubu’nun haftada iki kere olmak üzere düzenli yayımladığı “Pandemide Merak Ettiklerimiz” programının 11’incisinde İstanbul Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Raşit Tükel konuk oldu.

Pandemi sürecinde ortaya çıkan ruhsal sorunlar üzerine konuşulan programda Tükel, salgın sürecinin ciddi kaygılara neden olduğunu belirtti. Kaygıların altında yatan temel etmen olarak ise belirsizliğin bulunduğunu söyleyen Tükel, “Belirsizlik tek başına kaygı oluşturan bir durum. Belirsizliği salgınla etkili bir mücadele yürütülmemesi, tutarsızlıklar artırıyor ve ruhsal sıkıntı yaşama olasılığımız artıyor” dedi.

Türkiye’nin pandemi sürecini iyi yönetemediğini, bunun ise belirsizliği daha da artırdığını sözlerine ekleyen Tükel, “Bu süreçte alınan önlemler güvenilir ve bilimsel verilere dayanmadı ve karar süreçleri şeffaf olmadı. Bu iki faktör hem kaygıyı hem de daha derin ruhsal problemleri ortaya çıkardı” diye konuştu. Yapılan bir çalışmada hükümete güven eksikliğinin ruh sağlığının bozulma riskini artırdığını gösterdiğini kaydeden Tükel, bu süreçte yaşanan depresyonun, kaygı bozukluklarının ve intiharların bu belirsizlik ve güvensizlik haliyle yakın ilişkisi olduğunu vurguladı.

Demokrasinin işlediği ülkelerde pandemide karar alma süreçlerinin şeffaf ve bilimsel verilere dayandığını, bu durumun toplumlara olumlu anlamda etkileri olduğunu sözlerine ekleyen Tükel, “Salgın başından itibaren iyi yönetilseydi bu kadar ruhsal sıkıntı ve intiharlarla karşılaşmazdık” diye ekledi.