Yedi yıl önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Dr. İlhan Diken mezarı başında anıldı. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyeleri ve tabip odalarından hekimlerin katılımıyla gerçekleşen anmanın ardından bir basın açıklaması yayımlandı.

Basın açıklaması metni ise şöyle:

Halk Sağlığı, İnsan Hakları, Emek ve Barışın Savunucusu Dr. İlhan Diken’i Aramızdan Ayrılışının Yedinci Yıldönümünde Sevgi ve Özlemle Anıyoruz

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Üyeliği, 2004-2006 dönemi Diyarbakır Tabip Odası Başkanlığı, Toplum ve Hekim Dergisi Hakem Kurulu Üyeliği yapmış, yaşamı boyunca onurlu duruşu, zor zamanlarda barışın ve hekimlik değerlerinin savunucusu olduğuna tanıklık ettiğimiz mücadele arkadaşımız Dr. İlhan Diken’i aramızdan ayrılışının yedinci yılında saygı ve özlemle anıyoruz. 

Dr. İlhan Diken’in hekimlik yaşamı boyunca emek, barış, demokrasi ve sağlık hakkı için sürdürdüğü mücadelenin tanığıyız. Dr. Diken, barış içerisinde herkesin eşit, ücretsiz, ulaşılabilir, nitelikli ve anadilinde sağlık hizmeti alabilmesi için mücadele etti.

TTB Merkez Konseyi olarak Dr. İlhan Diken’in savunduğu değerleri sahiplendiğimizi, halk sağlığının, emeğin, insan haklarının ve barışın savunucusu olmaya devam edeceğimizi bildiriyor ve kendisini bir kez daha sevgiyle ve saygıyla anıyoruz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi