Tabip odaları, Genel Yönetim Kurulu toplantısında belirlenen 14 Mart programı kapsamında, 20-26 Şubat 2017 tarihleri arasında “Hastaya Yeterli Süre ve İyi Hekimlik” etkinliklerini gerçekleştirdiler.

Türk Tabipleri Birliği ve tabip odaları, 14 Mart'a giderken; hekimlerin, her şeye rağmen, hastalardan ayrıntılı bir görüşmeyle anamnez alabilmeleri; gerekli muayeneleri, tanı ve tedaviye ilişkin bilgilendirmeleri, sağlık eğitimini yapabilmeleri ve hastalarla sağlıklı bir iletişim kurabilmelerine olanak sağlayacak düzenlemelerin yapılmasını talep ediyorlar.

“5 dakikada muayeneye hayır…  Hastaya yeterli süre” başlıklı etkinlik kapsamında tabip odaları, basın açıklamaları düzenleyerek, TTB Merkez Konseyi tarafından hazırlanan ortak bildiriyi kamuoyu ile paylaştılar.

Ortak bildiride şunlara yer verildi:

“Telefonla randevu sisteminde hastaya ayrılan süre on dakikayı bile bulmuyor. Randevusuz hastalar da eklenince hasta başına düşen toplam süre beş dakikaya kadar iniyor. Günde yüz, yüz elli hasta bakmaya zorlanan bir hekim hastaya ne kadar zaman ayırabilir ki? Acil servislere başvuru sayısının nüfusundan fazla olduğu bir ülke haline gelen Türkiye'de hekimlerin aşırı iş yükü ve hasta değerlendirmede yeterli süre ayrılamaması hasta güvenliğini tehlikeye atan etkenlerin başında geliyor. Sağlıkta Dönüşüm Programı ve izlenen sağlık politikası ile nitelikli bir hekimliğin gerçekleşeceği çalışma koşullarına ulaşmak zorlaşıyor. Her şeye rağmen, 14 Mart Tıp Bayramı'na giderken; Hastalarımızdan ayrıntılı bir görüşmeyle anamnez alabilmemize, gerekli muayeneleri, tanı ve tedaviye ilişkin bilgilendirmeyi, sağlık eğitimini yapabilmemize, hizmet verdiğimiz insanlarımızla sağlıklı bir iletişim kurabilmemize, hasta randevularında hastalara ve bizden hizmet bekleyenlere yeterli süre ayırmamıza olanak sağlayacak düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz! İyi hekimlik yaparak nitelikli sağlık hizmeti üretmek istiyoruz! Hekimlik ve insanlık değerlerini yükseltecek sağlık politikaları istiyoruz!”

 

Bildirinin tam metni için tıklayınız.

 

Bursa 

 

Eskişehir

 

 

Gaziantep

 

Mersin

 

Tekirdağ