Türk Tabipleri Birliği (TTB), Dünya Tabipler Birliği’nce (DTB) güncellenen “Hekimlik Andı”nı tıp fakültelerine önerdi.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel’in imzasıyla Türkiye’deki tıp fakültelerinin dekanlıklarına gönderilen yazıda, ülke çapında mezuniyet törenlerinde ve tıp eğitiminde “Dünya Tabipler Birliği Cenevre Bildirgesi – Hekimlik Andı”nın kullanılması önerildi ve Tıp Etiği uzmanlarınca denetlenmiş çevirisiyle birlikte iletildi. 

Yazıda, tıp fakültelerinin mezuniyet törenlerinde edilen yeminlerin her ne kadar yasal bağlayıcılığı olmasa da, hekimin meslek üyesi olarak topluma karşı verdiği sözleri sembolize ettiği, bununla birlikte Türkiye’de tıp fakültelerinde “Hipokrat Yemini” adı altında, içeriği birbirinden farklı, hatta kimi zaman keyfi ekleme-çıkarmalar yapılabilen çeşitli metinlerin kullanıldığı hatırlatıldı. 

Özgün haliyle Hipokrat Yemini’nin günümüzde evrensel olarak kabul edilen hak ve yükümlülüklerin büyük bölümünü içermediğine dikkat çekilen yazıda, bu nedenle Hipokrat Yemini yerine güncel ve evrensel değerleri içeren ortak bir metnin kullanılması gereğinin doğduğu kaydedildi. 

Yazıda, evrensel meslek ahlakı değerlerini somutlaştıran  Dünya Tabipler Birliği Cenevre Bildirgesi ya da kısa adıyla "Hekimlik Andı"nın kullanılması tüm dünyaca kabul edildiği belirtilerek, Türkiye’deki tıp fakültelerinde de kullanılması önerildi. 

Dekanlıklara gönderilen yazı için…

DTB’nin önerdiği Hekimlik Andı için…