Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu, 2021-2022 sözleşme dönemi taleplerini 15 Aralık 2020 günü çevrimiçi düzenlediği bir basın toplantısı ile kamuoyuna duyurdu.

Toplantıya TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, II. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten ve Merkez Konseyi üyesi Dr. Kazım Doğan Eroğulları ile Aile Hekimliği Kolu üyeleri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Dr. Kazım Doğan Eroğulları, yaklaşık 10 yıldır her 2 yılda bir kamuoyu ile paylaştıkları sözleşme taleplerinin yetkililerce dikkate alınmadığını, buna karşın taleplerinde ne kadar haklı olduklarının salgında bir kez daha görüldüğünü belirtti. Eroğulları, aile hekimliğinin bir kanunu olmadığını ve yönetmeliklerle idare edilmeye çalışıldıklarını da ifade etti.

Aile Hekimliği Kolu’nun alanlarına dair söz üretme ve iradelerini beyan etme çabasına TTB olarak destek verdiklerini söyleyen Dr. Şebnem Korur Fincancı, “Son zamanlarda TTB olarak haklılığımıza dayalı gösterdiğimiz tavra siyaset yürütücüler de tepkisiz kalamamakta; adım atmak zorunda kalmaktadır” dedi ve COVID-19’un meslek hastalığı kabul edilmesi konusunda alınan karara dikkat çekti. Korur Fincancı, koruyucu sağlık hizmetlerinin gündeme girmesi için gerekli çabayı gösterdiklerini ifade etti.

Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal, yaşadıkları sorunları aşı örneği üzerinden anlattı. Sağlık Bakanlığı’nın “10 milyon çocuğu aşılıyoruz” sözüne atıf yapan Ünal, bu aşılamanın yapıldığı 27 bin aile hekimliği merkezinin 3 bininde aile hekimi, 5 bininde hemşire olmadığını dile getirdi. Okul aşıları, erişkin aşıları derken COVID-19 aşıları için de adres gösterilen aile hekimliği merkezlerinde yeterli hekim-hemşire istihdamı, giriş-çıkış kapısı, bekleme salonu ve soğuk zincirinin sürdürülmesini sağlayacak olanakların olmadığına dikkat çeken Ünal, “İyi planlanmamış bir aşılama başarısızlıkla sonuçlanacaktır. Gerekli tedbirleri almak Sağlık Bakanlığı’nın görevidir” dedi.

Dr. Ali İhsan Ökten de Sağlıkta Dönüşüm Programı ile oluşturulan sistemin hekimlerin üzerine bastığını, düzeltme yapılmadığı gibi her geçen gün kötüleştiğini, sağlık bütçesinde koruyucu sağlık hizmetlerine gerekli payın ayrılmadığını belirtti, “Aşı konusu da aile hekimlerimizi zora sokacak çünkü orada da kaos yaşanacak. Size her gün 15-20 kişilik bir planlama yapılsa da kapınıza ‘Bana da aşı yap’ diye birçok kişi gelecek ve bu var olan şiddeti daha da artıracak” diye konuştu.

TTB Aile Hekimliği Kolu adına talepleri ise Dr. Nuri Seha Yüksel okudu.

TTB Aile Hekimliği Kolu’nun 27 maddelik “2021-2022 Sözleşme Dönemi Talepleri” için tıklayın.