Bugün Dünya Hemşireler Günü.

Sağlık hizmet sunumunun her basamağında eşsiz emekleri olan iş arkadaşlarımız, bu yıl da çok sayıda sorunla boğuşarak kutluyorlar Dünya Hemşireler Günü’nü.

Eğitim yıllarında başlayan yoğun emek sömürüsü çalışma hayatında da peşlerini bırakmıyor hemşire arkadaşlarımızın. Taşeron hemşireliğin neredeyse rutin istihdam politikası olacağı şehir hastaneleri projeleri ise, emek sömürüsünün iyice derinleştiği bir aşamaya geldiğimizi gösteriyor.

Atanamamak, taşeron istihdam, özel sağlık kurumlarındaki yoğun emek ve ücret sömürüsü derken, bu yıl bir de kamudaki mesleklerinden ihraç edilmiş yüzlerce hemşire arkadaşımızın hak ve emek mücadelesi eşlik ediyor Dünya Hemşireler Günü’ne.

Mesleki eğitimlerinden hizmet sunumuna, emek sömürüsünden hak ihlallerine kadar onlarca soruna ve artan şiddet tehdidine rağmen, gece gündüz fedakarca sağlık hizmeti veren değerli arkadaşlarımızın Dünya Hemşireler Günü’nü kutlarız. Buradan, kamudaki görevlerinden ihraç edilen hemşire arkadaşlarımıza, bir an evvel işlerinin başına dönebilmek için verdikleri mücadeleyi hep birlikte güçlendirme, her zamankinden daha çok dayanışma içinde olma sözü veriyoruz..

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi