Kadın ve Mücadele Derneği ile Şiddetsiz Toplum Derneği ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Kadın Meclisi temsilcileri, 22 Ocak 2024 günü Türk Tabipleri Birliği’ni (TTB) ziyaret etti. 

İlk olarak Kadın ve Mücadele Derneği Genel Başkanı Av. Melek Neslihan Özfidan ve dernek üyesi Av. Gülseren Tunç ile Şiddetsiz Toplum Derneği Başkanı Rıza Sümer, Şiddetsiz Toplum Derneği Genel Sekreteri Azime Arıkan, Şiddetsiz Toplum Derneği Onur Kurulu üyesi Erdal Gülöz ve dernek üyesi Gülten Karadoğan Hatipoğlu’nun yer aldığı heyet, TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut ve TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Yürütme Kurulu üyesi Dr. Ayşe Uğurlu ile bir araya geldi.

Şiddete karşı alınması gereken önlemler ile ilgili görüş alışverişinin yapıldığı ziyarette, şiddetin önlenmesi için emek-meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iletişim ve iş birliğinin önemi vurgulandı.

Ziyarette şiddetle mücadele konusunda görüş birliği sağlanan konular şöyle oldu:
•    Şiddet önlenebilir halk sağlığı sorunudur.
•    Ders kitapları ve diğer yayınlardan nefret söylemleri çıkarılmalıdır. Şiddetin engellenmesi için örgün ve yaygın eğitim programları ve kamu spotlarından yararlanılmalı, yazılı, sesli, görsel ve sosyal medyadan destek alınmalıdır.
•    Toplumda görünen şiddetin yanında bir de görünmeyen şiddet çeşitleri bulunmaktadır. İntihar olayları artmaktadır.
•    Toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanmalıdır. Bazı yörelerde, kız çocukları önemsenmemekte, ihmalden dolayı ölmektedir.
•    Kutuplaştırılarak, ötekileştirilerek insana yönelik şiddet yoğunlaştırılmakta, özendirilmektedir. İnsanlar gergin durumdadır ve şiddete yönelim artmaktadır.
•    Ekolojik şiddet ve hayvana yönelik şiddette de tırmanış vardır.
•    Cezalar caydırıcı değildir. Her şiddet eyleminin hukukta mutlaka bir karşılığı, bir cezası bulunmalıdır. Hapis cezaları, şiddet yapanı iyileştirmemekte, topluma kazandırmada etkili olmamaktadır.

Sonrasında ise Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Kadın Meclisi temsilcileri Emel Uzman ve Ayten Gürsoy, Bulut ve Uğurlu ile bir araya geldi. TTB’yi 3 Şubat 2024’te Ankara’da yapılacak olan ve Alevi Bektaşi Federasyonu bünyesinde kurulan Alevi Kadın Meclisi’nin kuruluşunun ilan edileceği 1. Kadın Konferansı’na davet eden Uzman ve Gürsoy, yapılacak konferansın kadın mücadelesi için bir motivasyon olacağını ifade etti.

Ziyarette kadın mücadelesinde emek-meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte mücadelesinin önemi dile getirildi.