Türk Tabipleri Birliği'nce yayımlanan Toplum ve Hekim dergisinin yeni sayısı çıktı. Dosya editörlüklerini Cavit Işık Yavuz ve Harun Balcıoğlu’nun yaptıkları yeni sayının başlığı: “Türkiye’de Hastanelerin Dönüşümü”. Makale özetlerine derginin web sayfasından erişebilirsiniz.