2 Ekim 2018 günü bir hastası tarafından görevi başında öldürülen öldürülen Dr. Fikret Hacıosman’ın cinayeti ile ilgili dava 8 Nisan 2019 Pazartesi günü Bakırköy Adliyesi’nde başladı. Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve İstanbul Tabip Odası (İTO), davanın ilk duruşması öncesinde Bakırköy Adliyesi önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklamaya, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, TTB İkinci Başkanı Dr. Ali Çerkezoğlu, önceki dönem TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ve TTB eski Merkez Konseyi üyesi Prof. Dr. Taner Gören ile İTO Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, İTO Genel Sekreteri Dr. Osman Öztürk, İTO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Güray Kılıç katıldılar, Dr. Fikret Hacıosman’ın eşi ve yakınları ile hekimler katıldılar.

Açıklamayı okuyan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman,  Dr. Ersin Arslan’ın da 17 Nisan 2012 tarihinde bir hasta yakını tarafından vahşice öldürüldüğünü hatırlatarak, TTB’nin o tarihten bu yana sağlıkta şiddetin önlenmesi için yoğun bir çaba yürüttüğünü kaydetti. Yetkili kurumlarca gerekli önlemler alınmadığı için aradan geçen süre içinde ne yazık ki pek çok hekimin öldürüldüğünü belirten Adıyaman, TTB ve tabip odaları olarak sağlıkta şiddetin önlenmesi mücadelesinden vazgeçmeyeceklerini vurguladı. Adıyaman, Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasası’nın bir an önce çıkarılmasını ve Dr. Ersin Arslan’ın öldürüldüğü tarih olan 17 Nisan’ın “Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Günü” ilan edilmesini istediklerini belirterek, Dr. Ersin Arslan’ın yedinci ölüm yıldönümünde bütün Türkiye’de uyarı eylemleri gerçekleştireceğini bildirdi. Adıyaman, uyarı eylemleri kapsamında yapılacakları şöyle sıraladı:

  • 17 Nisan 2019, Çarşamba günü ülkemizdeki tüm sağlık kurumlarında (Aile Sağlığı Merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezleri, Devlet Hastaneleri, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, Şehir Hastaneleri, Üniversite Hastaneleri, Özel Tıp Merkezleri ve Özel Hastanelerde) sabah mesai başlangıcında 08.00-08.30 saatleri arasında belirlenecek bir zaman diliminde şimdiye kadar kaybettiğimiz bütün meslektaşlarımızın anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunacağız.
  • Aynı gün öğleyin saat 12.30’da tabip odalarımız tarafından belirlenecek sağlık kurumları ya da Sağlık Müdürlükleri önünde hekimler ve bütün sağlık çalışanı ekip arkadaşlarımız ve katkı koyacak, sağlık sendika, oda ve derneklerle birlikte basın açıklaması yapacağız. (Gaziantep, Samsun ve İstanbul’daki basın açıklamaları öldürülen meslektaşlarımızın çalıştıkları hastanelerin önlerinde yapılacak.)
  • Akşam ise saat 18.00- 20.00 arasında bütün illerde, şehrin uygun bir merkezinde, sağlıkta şiddete karşı mücadelemize destek veren bütün dost kurumlar ve kişilerle birlikte ellerimizde fenerlerle “Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasasını Arıyorum!” nöbetleri gerçekleştireceğiz.

Açıklamanın tam metni için tıklayınız.