2021-2022 tıp eğitimi döneminin sonuna geldiğimiz bu günlerde mezun olup aramıza katılacak yeni meslektaşlarımızı karşılamanın heyecanını yaşıyor ve kendilerini kutluyoruz. Fakat bir süredir mezuniyet törenlerinde bazı üniversite yönetimlerinin evrensel “Hekimlik Andı” konusunda ortaya koydukları tutum bizleri hayal kırıklığına uğratmaktadır.

Geçtiğimiz senelerde tanık olduğumuz bazı olumsuz durumlara benzer şekilde bu sene de Dünya Tabipler Birliği Cenevre Bildirgesi’nce belirlenmiş “Hekimlik Andı” yerine evrensel hekimlik değerlerine aykırı ifadeler içeren farklı bir metnin okutulmasına dair bilgiler tarafımıza ulaşmaktadır. Konya Selçuk Üniversitesi yönetiminin düzenlenecek mezuniyet töreninde yeni mezun meslektaşlarımıza Dünya Tabipler Birliği’nce belirlenmiş olan “Hekimlik Andı”ndan farklı bir andı okutacağı yönünde bir kararı olduğu bilgisi bugün sabah saatlerinde tarafımıza ulaşmıştır. Bunun üzerine gün içinde üniversite rektörü ve tıp fakültesi dekanına hitaben resmi yazı yazılmış ve etik değerlere sahip çıkılması çağrısı yinelenmiştir.

Konuyla ilgili daha öncesinde TTB Etik Kurul'umuzun yapmış olduğu açıklamayı aşağıda tekrarlıyor; fakülte yönetimlerimizi yeryüzündeki tüm hekimler için ortak ve bağlayıcı olan Cenevre Bildirgesi metnine sadık kalmaya davet ediyoruz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

 

Hekimlik Andı ile İlgili Etik Kurul Görüşü için tıklayın.