Türk Tabipleri Birliği (TTB), hastanelerde hem eğitim alan hem de uygulamalı sürece katılan stajyer tıp öğrencilerinin ücretsiz yemek haklarının sağlanması amacıyla 17 Ekim 2023 günü Yükseköğretim Kurulu’na bir yazı yazdı.

Tıp fakültelerinin dördüncü ve beşinci yıllarındaki stajyer tıp öğrencilerinin teorik eğitimlerinin yanı sıra kliniklerde, polikliniklerde ve ameliyathanelerde çeşitli uygulamalı işlemlerde görev aldığı hatırlatılan yazıda “Doğrudan hastane içerisinde uygulamaya dahil olan ve mekan olarak hastanede bulunan stajyer tıp öğrencilerinin hastane içerisinde ücretsiz yemek yeme imkanına sahip olmadığı, birçok öğrencinin hastane içerisindeki yüksek ücretli yemekhanelerde beslenme olanağının ise bulunmadığı, hastane dışına çıkmasının ise hem hastalar açısından hem de kendisi açısından soruna sebebiyet verdiği anlaşılmaktadır” denildi.

Ekonomik kriz koşullarında üniversite öğrencilerinin barınma, ulaşım, beslenme gibi en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz hale geldiğine dikkat çekilen yazıda, “Stajyer tıp öğrencilerinin hastanelerde staj yaptığı, diğer hekimlerle birlikte mesai içerisinde hastanede bulunduğu, diğer stajyer sağlıkçılara ve intörnlere ücretsiz yemek imkânı sağlandığı birlikte değerlendirildiğinde stajyer tıp öğrencilerine halen ücretsiz yemek imkânının sağlanmamış olmasının da mevcut düzenlemeler ve uygulamalar açısından eşitsizliğe sebep olduğunu belirtmek gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nde 2018 yılında yapılan değişiklik ile kurumlarda staj yapan öğrencilere öğle yemeğinin, vardiyaya kalan personele çalışma sürelerine isabet eden öğün yemeğinin ve sürekli kalanlara üç öğün yemeğin ücretsiz verilmesinin düzenlendiği de anımsatılan yazıda; düzenleme ve uygulamada paralellik ilkesi gereğince stajyer tıp öğrencilerinin hastanelerde ücretsiz yemek hakkından faydalanması için rektörlükler ve dekanlıklar ile yazışma yapılması istendi.

Yazının tamamı için tıklayın.