COVID-19 salgınında aktif hekimlik yaparken hastalığa yakalanan ve tedavi sonrası yaşamını yitiren değerli hocamız Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından 2 Nisan 2020 tarihinde, saat 12.00’de düzenlenen fiziksel mesafeyi koruyarak 1 dakikalık saygı duruşu ile anıldı. Anma etkinliğine Türkiye’nin hemen her yerindeki çok sayıda sağlık kurumundan hekimler ve sağlık çalışanları katıldı.  

TTB Merkez Konseyi, anma etkinliğinin ardından yaptığı açıklamada Taşçıoğlu’nun pandemiyle mücadele eden tüm hekim ve sağlık çalışanları için bir simge haline geldiği, Türkiye’nin her yerinde yapılan bu anma etkinliklerinin tüm sağlık çalışanları için bir dayanışma göstergesi anlamını da taşıdığını bildirdi.

Açıklama şöyle:

HOCAMIZ PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU’NUN ANISINA SAYGIYLA

Covid-19 salgınında aktif hekimlik yaparken hastalığa yakalanan ve tedavi sonrası hayatını kaybeden değerli hocamız Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nu anmak üzere, Türk Tabipleri Birliği tarafından yapılan fiziksel mesafeyi koruyarak 1 dakikalık saygı duruşu yapılması çağrımıza Türkiye’nin neredeyse bütün şehirlerinde yaygın katılım gösterildi. 

Kuşkusuz tabip odalarımızın öncülüğünde ve çabalarıyla gerçekleştirilen ve çok kısa sürede organize edilen bu anmalara kamu-özel birçok sağlık kurumunun, hatta yer yer sağlık müdürlükleri ve başhekimliklerin katılım göstermiş olmaları sevindiricidir.

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, öğretmeye odaklanmış hekimlik tarzı ve etik değerlere saygısı da dikkate alındığında bu salgın ortamında salgınla baş etmeye çalışan bütün hekimler ve sağlık çalışanları için simge haline dönüşmüş durumdadır. Cemil Taşçıoğlu’nun şahsında yapılan saygı duruşları aynı zamanda COVID-19 salgınını durdurmak için çabalayan tüm hekimler ve sağlık çalışanları için de dayanışma göstermek anlamına geldi.

Başta oda yönetim kurullarımız olmak üzere, katkı koyan bütün hekimlere ve destek veren sağlık çalışanlarına teşekkür eder,  bu zorlu süreci el birliği ile atlatacağımız umutlu ve güzel günler dileriz.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi