Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Genel Başkanı Eren Edebali, Eğitim Sekreteri Arzu Başer ve Yönetim Kurulu üyesi Umut Erkurt, 15 Ağustos 2022 günü Türk Tabipleri Birliği’ni (TTB) ziyaret etti. TTB adına görüşmeye Genel Sekreter Dr. Vedat Bulut katıldı.

Görüşmede, Özel Öğretmenler Sendikası’nın “Emek sömürüsüne, itibarsızlaştırmaya, güvencesiz koşullara, açlık sınırında maaşlara artık yeter!” diyerek 30 Ağustos’ta Ankara’da yapacağı mitinge dair bilgi vererek tüm demokratik kitle örgütlerinden destek talebinde bulunduklarını iletti.

Dr. Vedat Bulut da eğitim emekçilerine yönelik güvencesiz çalışma dayatmasına ve hak gasplarına dikkat çekerek, yürütülen her türlü hak mücadelesinin yanında olduklarını belirtti.