TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman ve 60 Tabip Odası’nın başkanlarınca, TBMM’de görüşülen Sağlık Torba Yasası’nda yer alan 5. maddenin geri çekilmesi talebiyle TBMM’deki tüm milletvekillerine mektup gönderildi.  

 

13.11.2018

Sayın Milletvekili,

Aşağıda imzası bulunan TTB Merkez Konseyi ve tabip odası başkanları olarak, TBMM Genel Kurulu’na bu hafta gelmesi beklenen “Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” ile ilgili; uyarılarımızı,  kaygılarımızı, itirazlarımızı ve beklentilerimizi sizlere bir kez daha iletiyor; söz konusu teklifte hekimler ve sağlık ortamı için telafisi güç, etik dışı olmanın yanı sıra hukukla da bağdaşmayan maddelerin yer aldığını ve bu maddelerin bu haliyle yasalaşmasının tarihsel bir hata olacağını bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.

  1. Teklifin 24. maddesinde yer alan tedbirler şiddeti önlemek açısından yetersizdir ve sağlıkta yaşadığımız şiddet ikliminin farkına varılmadığının göstergesidir. Neredeyse her yıl bir hekimin ölmesine ve yüzlercesinin yaralanmasına yol açan sağlık ortamındaki şiddetin önlenmesi için yasa maddelerinin caydırıcı niteliğe sahip ceza ve uygulamaları içermesi zorunludur.
  2. Teklifin 5. maddesinde yer alan hekimlik yapılmasına dair kısıtlama ve yasaklamalar mevcut Anayasal hukukumuz, evrensel hukuk normları ve hepsinden önemlisi hekimliğin esasını oluşturan etik ve tıbbi deontolojik kurallar ile bütünüyle çelişen bir içeriktedir. Kaldı ki ülkemizde hekimliğin kimler tarafından ve nasıl uygulanabileceğine dair hukuksal düzenlenmeler açık ve yeterlidir. Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 28. maddesi (değişik: 23/1/2008-5728/25 md.); “Hekimlik mesleğinin icrası için; Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…) zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hapis cezasına mahkum olmamak gerekir” denilmektedir.

1219 sayılı Tababet ve Şuabat-ı Tarz-ı İcrasına Dair Kanunun 1. maddesi de ülkemizde hekimlik yapabilmenin ölçütlerini sarih olarak ortaya koymuştur: “Türkiye Cumhuriyeti dahilinde tababet icra ve herhangi surette olursa olsun hasta tedavi edebilmek için tıp fakültesinden diploma sahibi olunması şarttır.” Dünyanın bütün ülkelerinde hekimliğin temel kriteri budur. Bu nedenle kısmi süreli ya da sürekli olarak hekimlik yapmanın ya da hekimliğin olmazsa olmaz bir parçası olan rapor ve reçete yazmanın sınırlanmasının;  “raporları adli ve idari olarak kabul görmeyen hekim” kategorisi yaratmanın ülkemize bir yararı olmayacağı gibi, binlerce hekim ve ailesini, ayrıca bu hekimlerden yararlanacak hastaları mağdur edeceği ve hekimliğin temelini sarsacağı bilinmelidir. 

       3. Tüm bu gerekçelerle TBMM’de yasa yapma gücünüzü hukuk, etik, deontoloji ve vicdandan yana kullanmanızı; yeni mağduriyetler yaratmamak için söz konusu yasa teklifini geri çekmenizi ya da uyarılarımız doğrultusunda revize etmenizi bekliyoruz.

Saygılarımızla,

TTB MERKEZ KONSEYİ BAŞKANI PROF. DR. SİNAN ADIYAMAN

ADANA TABİP ODASI

ADIYAMAN TABİP ODASI

AFYONKARAHİSAR TABİP ODASI

AĞRI TABİP ODASI

AKSARAY TABİP ODASI

AMASYA TABİP ODASI

ANKARA TABİP ODASI

ANTALYA TABİP ODASI

AYDIN TABİP ODASI

BALIKESİR TABİP ODASI

BARTIN TABİP ODASI

BATMAN TABİP ODASI

BİTLİS TABİP ODASI

BOLU-DÜZCE TABİP ODASI

BURSA TABİP ODASI

ÇANAKKALE TABİP ODASI

ÇORUM TABİP ODASI

DENİZLİ TABİP ODASI

DİYARBAKIR TABİP ODASI

EDİRNE TABİP ODASI

ELAZIĞ-TUNCELİ-BİNGÖL TABİP ODASI

ERZURUM-KARS-GÜMÜŞHANE-BAYBURT-ARDAHAN-IĞDIR TABİP ODASI

ESKİŞEHİR-BİLECİK TABİP ODASI

GAZİANTEP-KİLİS TABİP ODASI

GİRESUN TABİP ODASI

HATAY TABİP ODASI

ISPARTA-BURDUR TABİP ODASI

İSTANBUL-YALOVA TABİP ODASI

İZMİR TABİP ODASI

KASTAMONU-ÇANKIRI TABİP ODASI

KAYSERİ TABİP ODASI

KIRIKKALE TABİP ODASI

KIRKLARELİ  TABİP ODASI

KOCAELİ TABİP ODASI

KONYA TABİP ODASI

MALATYA TABİP ODASI

MARDİN TABİP ODASI

MANİSA TABİP ODASI

MUĞLA TABİP ODASI

MUŞ TABİP ODASI

MERSİN TABİP ODASI

NEVŞEHİR TABİP ODASI

NİĞDE TABİP ODASI

ORDU TABİP ODASI

OSMANİYE TABİP ODASI

RİZE-ARTVİN TABİP ODASI

SAKARYA TABİP ODASI

SAMSUN TABİP ODASI

SİİRT TABİP ODASI

SİNOP TABİP ODASI

SİVAS-ERZİNCAN TABİP ODASI

ŞANLIURFA TABİP ODASI

ŞIRNAK TABİP ODASI

TEKİRDAĞ TABİP ODASI

TRABZON TABİP ODASI

TOKAT TABİP ODASI

UŞAK TABİP ODASI

VAN- HAKKARİ TABİP ODASI

YOZGAT TABİP ODASI

ZONGULDAK TABİP ODASI