Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Halis Yerlikaya, Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet Şerif Demir ve Diyarbakır Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Kasım Kanan’dan oluşan heyet, 19 Haziran 2019 tarihinde Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Sait Avar ile bir görüşme yaptı.

Diyarbakır’da sağlık alanında yaşanan sorunların dile getirildiği görüşmede, hekim ve sağlık çalışanlarının sorunları ile aile hekimlerinin sözleşme feshi konusu ele alındı.