TTB Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı (HUV) Çalışma Kurulu 7 Nisan 2016 tarihinde TTB’de toplandı. 

Toplantı, uygulamadaki HUV listelerinde bulunan genel cerrahi, gastroenteroloji, göğüs cerrahisi, kadın hastalıkları ve doğum, radyasyon onkolojisi, radyoloji, nöroşirürji, ortopedi ve travmatoloji, vertebra cerrahisi, laboratuvar işlemleri ve kardiyoloji branşlarındaki işlemlerin güncellenmesi ve eksik olan yeni işlem eklenmesi kapsamında, ilgili uzmanlık derneklerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Daha önce çalışma grupları tarafından kararlaştırılmış bulunan öneriler hiçbir değişiklik olmadan Danışma Kurulu’na iletilmek üzere kabul edildi. Aynı listenin Nisan ayı içinde yapılacak Danışma Kurulu’na sunulmasından sonra 1 Mayıs 2016’da uygulamaya konulması prensip olarak benimsendi.

HUV, özel sağlık alanında çalışan hekimlerin ücretlerini düzenleyen bir liste olması nedeniyle, bu alanda çalışan tüm hekimler için büyük önem taşıyor. Listenin günün koşullarına uyması yakından izlenmesini gerektiriyor. Çalışma Kurulu toplantısı bunun bir gereği olarak yılda belirli periyotlarla gerçekleştiriliyor.