Yıllardır adalet ve özgürlüklerin ortadan kaldırılmasına dönük adımlar, kalan kırıntıları da yok etme yönünde ilerlerken; otoriterleşen sistem, halkın iradesiyle seçilmiş milletvekilinin Anayasa Mahkemesi tarafından verilen hak ihlali kararını uygulamamak için, Yargıtay 3. Dairesi eliyle hukuk darbesi gerçekleştirmiş, Anayasa’nın 153. maddesini yok sayan bir karara ve girişime imza atmıştır.

Uzun zamandır belirsizlik yaratma kapasitesinin güçlenmesine tanıklık ettiğimiz bir dönemde Yargıtay’ın kararı Anayasa’nın ilgasına işaret etmektedir ve artık cevap vermesi gereken yasama organıdır. Ancak yasama organı fiilen ortadan kaldırıldığı, yasama ve yürütme özdeşleştiği için normatif sistemin dayanağı da kalmamıştır.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve tabip odaları olarak; bu hukuksuzlaştırma ve anayasasızlaştırma müdahalesinin derhal sonlandırılmasını ve karara imza atan Yargıtay 3. Dairesi üyeleri hakkında gereğinin yapılmasını talep ediyoruz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

Adana Tabip Odası

Adıyaman Tabip Odası

Ağrı-Kars-Ardahan-Iğdır Tabip Odası

Ankara Tabip Odası

Antalya Tabip Odası

Aydın Tabip Odası

Balıkesir Tabip Odası

Batman Tabip Odası

Bitlis Tabip Odası

Bolu-Düzce Tabip Odası

Bursa Tabip Odası

Çanakkale Tabip Odası

Denizli Tabip Odası

Diyarbakır Tabip Odası

Edirne Tabip Odası

Elazığ-Bingöl-Tunceli Tabip Odası

Eskişehir-Bilecik Tabip Odası

Gaziantep-Kilis Tabip Odası

Hatay Tabip Odası

Isparta-Burdur Tabip Odası

İstanbul-Yalova Tabip Odası

İzmir Tabip Odası

Kastamonu-Çankırı Tabip Odası

Kırıkkale Tabip Odası

Kırklareli Tabip Odası

Kocaeli Tabip Odası

Malatya Tabip Odası

Manisa Tabip Odası

Mardin Tabip Odası

Mersin Tabip Odası

Muğla Tabip Odası

Muş Tabip Odası

Samsun Tabip Odası

Siirt Tabip Odası

Sivas-Erzincan Tabip Odası

Sinop Tabip Odası

Şanlıurfa Tabip Odası

Şırnak Tabip Odası

Tekirdağ Tabip Odası

Trabzon Tabip Odası

Uşak Tabip Odası

Van-Hakkari Tabip Odası