Anayasa Mahkemesi, üniversite yataklı tedavi kurumunda çalışan uzman doktora nöbet ücreti ödenmemesinin hukuka aykırı olduğuna karar verdi.

02.08.2019 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete’de yer alan kararda; aynı nitelikte kamu hizmeti veren ve uzman doktorların da dahil olduğu 657 sayılı Kanuna tabi personel ile 2547 sayılı Kanuna tabi tıpta uzmanlık öğrencilerine, ayrıca Sağlık Bakanlığı ile üniversitelerce birlikte kullanılan sağlık tesislerinde nöbet tutan 2547 sayılı Kanuna tabi öğretim üyelerine nöbet ücreti ödenirken, üniversite hastanelerinde 2547 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan uzman doktorlara nöbet ücreti ödenmemesinin nesnel ve makul bir gerekçeye dayanmadığı belirtildi.

Anayasa Mahkemesi bu gerekçe ile mülkiyet hakkıyla bağlantılı olarak Anayasa’nın 10. maddesinde güvence altına alınan ayrımcılık yasağının ihlal edildiği tespitinde bulundu.

Bu karar uyarınca üniversite hastanelerinde nöbet tutan tüm hekimlerin nöbet ücretleri istisnasız biçimde ödenmelidir.

Kararın tamamı aşağıdaki linktedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190802-19.pdf