29 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirilen “OHAL Sürecinde İşten Atılan Hekimler: Kurumsal ve Mesleki Sorumluluklarımız Çalıştayı”nın sonuç bildirgesi açıklandı.

Çalıştayda alınan karar doğrultusunda, TTB Merkez Konseyi tarafından kamu görevinden ihraç edilen hekimlerin sorunlarını ele almak üzere TTB bünyesinde Kamu İhraçları Komisyonu kuruldu.

Çalıştayın sonuç bildirgesi Tabip Odalarına iletilirken, gönderilen yazıda komisyonun üretkenliği için odaların katkı ve işbirliğinin önemli olduğu hatırlatıldı.

Çalıştay sonuç bildirgesi için tıklayınız.

Odalara gönderilen yazı için tıklayınız.