Türk Tabipleri Birliği (TTB), emekli hekim aylıkları ile ilgili hazırladığı kanun teklifi tasarısı hakkında 21 Mart 2024 günü Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ilgili daire başkanlarını ziyaret etti.

Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut, Merkez Konseyi üyesi Dr. Alican Bahadır, Emekli Hekimler Kolu adına Dr. Utku Özcan ve Hukuk Bürosu’ndan Av. Verda Ersoy’dan oluşan TTB heyetine Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu önceki dönem Genel Sekreteri Şenol Köksal da eşlik etti.

Görüşmede hekimlerin ve diş hekimlerinin emekli aylıklarının aldıkları eğitimler ve yürüttükleri hizmet ile orantılı olmaktan çok uzak olduğunu belirtirken; TTB’nin Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklisi hekimler için hazırladığı kanun teklifi tasarısı üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.