Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun kamu personeli olma şartlarını düzenleyen 48’nci maddesinde yer alan “güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması” kuralını iptal etmesine karşın halen görevlerine başlatılmayan hekimler, 17 Aralık 2019 günü Türkiye’nin çeşitli kentlerinde, Tabip Odalarında ya da İl Sağlık Müdürlükleri önünde eş zamanlı basın açıklamaları gerçekleştirdiler. Açıklamalarda, AYM’nin “güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hükmünün iptal kararının” uygulanması ve atamaların bir an önce yapılması talebi dile getirildi ve söz konusu talebi içeren dilekçeler İl Sağlık Müdürlüklerine teslim edildi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında İstanbul, Ankara, Adana, Aydın, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mersin ve Kırklareli’nde basın açıklamaları gerçekleştirildi.

Çalışma hakkı engellenemez

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen ve İstanbul Tabip Odası (İTO) ile SES yöneticilerinin de birer konuşma yaptığı basın açıklamasında konuşan TTB İkinci Başkanı Dr. Ali Çerkezoğlu, bu eylemin sadece İstanbul’da değil, Türkiye’nin çeşitli yerlerinde yapıldığını ve dilekçelerin İl Sağlık Müdürlüklerine teslim edildiğini belirterek, “Bir ülkenin çimentosu anayasasıdır. Bin bir zahmetle elde edilen diplomaların engellenmesine hiç kimse karar veremez, bu hak en despotik ülkelerde bile yok. Hastanede hasta muayene ederken mi güvenlik sorunu oluşturuyoruz? Ameliyat etmek ne zaman milli güvenlik sorunu haline geldi?" diye konuştu.

KHK ile ihraç edilen bir hekim olan Dr. Mihriban Yıldırım da burada yaptığı konuşmada, "Ben asistan hekimdim, bir gecede ihraç edildim. Çalışma ve eğitim hakkım engellendi. Benim gibi yüzlerce insan bu süreci yaşadı. Güvenlik soruşturmaları tamamen keyfi, hiçbir hukuki dayanağı olmayan, istihbari, yalan yanlış bilgilerle dolu. Biz eğitim hakkımız, çalışma hakkımız için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kamu hizmetleri sınırlandırılıyor

Ankara’da gerçekleştirilen açıklama ise Ankara Tabip Odası’nda (ATO) yapıldı. Ankara Tabip Odası (ATO) ve KESK Ankara Şubeler Platformu tarafından yapılan ortak açıklamada konuşan ATO Genel Sekreteri Dr. Ali Karakoç, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması uygulamasının baskıcı, otoriter, anti demokratik rejimlerin bir ürünü olarak değişik coğrafyalarda uygulandığını, Türkiye’de ise belirli kamu hizmetleri için öngörülüp sınırlandırıldığını belirtti. Karakoç, AYM’nin güvenlik soruşturmalarına dayanak oluşturan maddeyi iptal ettiğini belirterek, bu iptal kararının bir an önce uygulanmasını ve haksız uygulamalara son verilmesini istediklerini belirtti.

Gerekli adımlar ivedilikle atılmalıdır

Diyarbakır’da düzenlenen ortak açıklamada da, “AYM’nin iptal kararından sonra konuya ilişkin olarak yeni düzenlemeler yapılmalı ve yürütme ve yargı organları işlevleri yönünden gerekli adımları ivedilikle atmalıdır” denildi.