Türk Tabipleri Birliği (TTB), sağlık çalışanlarına yönelik şiddet başvurularının kaydedildiği Beyaz Kod verilerinin paylaşılması talebiyle 3 Mart 2022’de Sağlık Bakanlığı’na bir yazı yazmış; yazıya kanunen belirlenmiş süre içinde yanıt verilmemesi üzerine konuyu idare mahkemesine taşımıştı. Ankara 6. İdare Mahkemesi, Beyaz Kod verilerini istemenin TTB’nin görev tanımı kapsamında; verileri paylaşmanın ise Sağlık Bakanlığı’nın sorumluluğu gereği olduğuna hükmetmişti.

TTB, idare mahkemesinin kararına da atıf yaparak Sağlık Bakanlığı’na bir kez daha Beyaz Kod verilerini paylaşma başvurusunda bulundu.

Başvuruda yanıtlanması istenen konular şöyle sıralandı:

 1. 113 Beyaz Kod Çağrı Merkezi üzerinden veya www.beyazkod.saglik.gov.tr adresi üzerinden bildirilen olaylara ilişkin 2022 yılına ait ve 2023 yılı temmuz ayına kadar 6 aylık sürede;
  1. verilerin
  2. istatistiklerin
  3. raporların

paylaşılmasını talep ederiz.

 1. 113 Beyaz Kod Çağrı Merkezi üzerinden veya www.beyazkod.saglik.gov.tr adresi üzerinden bildirilen olayların kaçı Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında gerçekleşmiştir? Bu olayların kaçı birinci basamak sağlık kuruluşlarında, kaçı acil sağlık hizmet birimlerinde, kaçı cerrahi bilimler polikliniklerinde, kaçı dahili bilimler polikliniklerinde gerçekleşmiştir? Bu olaylarda Beyaz Kod bildiriminde bulunanların kaçı kadın, kaçı erkektir? Bu kapsamda 2022 yılı ile 2023 yılı ilk 6 ayına ait verilerin ayrı ayrı gönderilmesini talep ederiz.
 2. 113 Beyaz Kod Çağrı Merkezi üzerinden veya www.beyazkod.saglik.gov.tr adresi üzerinden bildirilen olayların kaçı üniversitelerde gerçekleşmiştir? Bu olayların kaçı acil sağlık hizmet birimlerinde, kaçı cerrahi bilimler polikliniklerinde, kaçı dahili bilimler polikliniklerinde gerçekleşmiştir? Bu olaylarda Beyaz Kod bildiriminde bulunanların kaçı kadın, kaçı erkektir? Bu kapsamda 2022 yılı ile 2023 yılı ilk 6 ayına ait verilerin ayrı ayrı gönderilmesini talep ederiz.
 3. 113 Beyaz Kod Çağrı Merkezi üzerinden veya www.beyazkod.saglik.gov.tr adresi üzerinden bildirilen olayların kaçı özel sağlık kuruluşlarında gerçekleşmiştir? Bu olayların kaçı acil sağlık hizmet birimlerinde, kaçı cerrahi bilimler polikliniklerinde, kaçı dahili bilimler polikliniklerinde gerçekleşmiştir? Bu olaylarda Beyaz Kod bildiriminde bulunanların kaçı kadın, kaçı erkektir? Bu kapsamda 2022 yılı ile 2023 yılı ilk 6 ayına ait verilerin ayrı ayrı gönderilmesini talep ederiz.
 4. 113 Beyaz Kod Çağrı Merkezi üzerinden veya www.beyazkod.saglik.gov.tr adresi üzerinden bildirilen olayların kaçı fiziksel şiddet, kaçı sözel şiddet niteliğindedir? Bu kapsamda 2022 yılı ile 2023 yılı ilk 6 ayına ait verilerin ayrı ayrı gönderilmesini talep ederiz.
   

TTB’nin yazısının tamamı için tıklayın.

İdare mahkemesi kararının tamamı için tıklayın.