Adalet terazisi, bistüri tutmuş cerrah hassasiyetine sahip olmak zorundadır! Karar verme yetkisi tanınan kişi ve kurumlar bu hassasiyeti kaybettiklerinde sadece kişilere değil topluma da zarar vermeye başlarlar...

Prof. Dr. R. Şebnem Korur Fincancı hakkında İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından önce 1 yıl 8 ay hapis cezasına hükmedilmiş, ardından kişinin insan hakları savunuculuğunda gerçekleştirdiği diğer çalışmalar ve yaptığı açıklamalar gerekçe gösterilerek ceza artırılmış, ertelemesiz 2 yıl 6 aya çıkarılmıştır.

Aynı mahkeme, yüzlerce akademisyenin imzaladığı barış bildirisi için geçen hafta TTB eski başkanlarından Prof. Dr. Gençay Gürsoy’a özel bir cezalandırma tarifesi uygulamış, 19.12.2018 tarihli duruşmada aynı tarifeyi daha da arttırarak Prof. Dr. R. Şebnem Korur Fincancı’ya ceza vermiştir.

Prof. Dr. R. Şebnem Korur Fincancı, TTB bünyesinde bir çok kurulda görev almanın yanı sıra 1996-1998 ve 2002-2004 dönemlerinde İstanbul Tabip Odası Genel Sekreterliği ve 2006-2008 dönemi TTB Yüksek Onur Kurulu üyeliği görevlerinde yer almış,  çok daha önemlisi TTB ve neredeyse bütün tabip odalarının başta adli rapor düzenlenmesi olmak üzere ihtiyaç duydukları her konuda çalışmalarına katkı vermiştir. .

Prof. Dr. R. Şebnem Korur Fincancı aynı zamanda bizim gibi ülkelerde çok önemli hale gelen insan hakları alanının en önemli kurumlarından biri olan Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın (TİHV) başkanlığını yürütmektedir.

Yargılama boyunca söz konusu bildiri ve içeriği hiç tartıştırılmadığından ve ön yargılı biçimde metin baştan suç, imzalayanlar da suçlu olarak kabul edildiğinden bizler de bu hususu tartışmayı bırakıp “ön yargıları parçalamak atomu parçalamaktan daha zordur” diyen  Albert Einstein’a kulak veriyor, meslektaşımız ve mücadele arkadaşımız Dr. R. Şebnem Korur Fincancı’nın aldığı ödüllerin ve yaptığı çalışmaların özetini sizlerle paylaşmakla yetinmek istiyoruz.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi

 

Aldığı Ödüller:

  • Almanya'nın Hessen eyaletinde Albert Osswald Vakfı tarafından  verilen Hessen Barış Ödülü. (2018) •  İnsan Hakları İçin Hekimler Örgütü’nce (Physicians for Human Rights/PHR) her yıl verilen “İnsan Hakları Ödülü. (2017)• Uluslararası Hrant Dink Ödülü, Hrant Dink Vakfı, 2014 • Lider Kadınlar Ödülü, Demokrasi Denetçileri Derneği, 2014 • Medical Peace, IPPNW ((International Physicians for the Prevention Of Nuclear War), ALMANYA, 2011 • BEKSAV Ödülü, 2001 • International People’s Lawyers Eminent Person Grant, 2000 • Açık Sayfa Barış, Demokrasi ve Hukuka Katkı Ödülü, 2000 • Diyarbakır Tabip Odası Barış, Dostluk ve Demokrasi Ödülü, 2000 • İstanbul Tabip Odası Sevinç Özgüner İnsan Hakları, Barış ve Demokrasi Ödülü, 2000 • İstanbul Üniversitesi Uluslararası Bilime Katkı Belgesi, 1999 • IRCT Bent Sorensen Grant, 1997

 

Yürüttüğü Uluslar arası Eğitim, Araştırma Projeleri ve Meslek İçi Eğitimler:

· Birleşmiş Milletler Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi( UN ICTY) adına Bosna Kalesija bölgesinde toplu mezarlardan çıkarılan cesetlerin otopsilerinin yapılması 29 Eylül - 19 Ekim 1996 · Birleşmiş Milletler İstanbul Protokolü, 1999 – uluslararası eğitim UN, EC, WMA, IRCT · Istanbul Protocol Implementation Project · 2003-2005 Medical Trainer October 2004, Gürcistan · 2005 – Training Co-ordinator · WMA (World Medical Association (Dünya Tabipler Birliği)– Physiciansfor Human Rights (İnsan Hakları için Hekimler) Dual Loyalty of Physicians – A Guideline for Physicians Hekimlerin Çifte Sorumluluğu, Hekimler için Kılavuz hazırlık çalışması, Güney Afrika, 2000 · WHO(Dünya Sağlık Örgütü) Kadına Yönelik Cinsel Şiddet Araştırması ve El kitabı çalışması, İsviçre, 2002 · Filipinler İnsan Hakları İhlalleri Araştırması 2005