Türk Tabipleri Birliği (TTB) Halk Sağlığı Kolu tarafından 11-12 Mayıs tarihlerinde Ankara’da halk sağlığı uzmanlık öğrencilerine yönelik “Göçün Sağlık Boyutu ve Göçmenlerin Sağlığı” kursu düzenlendi. Türkiye’nin farklı bölgelerindeki üniversitelerin tıp fakültelerinde halk sağlığı uzmanlık eğitimi almakta olan 20’den fazla hekim toplantıya katıldı.

İki gün süren kursun açılışında TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım Yılmaz, günümüzde göçlerin en önemli nedeninin savaşlar ve çatışmalar olduğunu, hekimlerin her zaman savaş ve savaşın neden olduğu sorunları dile getirmekle sorumlu olduğunu dile getirdi. Sadece Suriye’de yaşanan savaşta yaklaşık 7 milyon insanın ülkeyi terk etmek zorunda kaldığını ve bunların çoğunun Türkiye’ye geldiğini belirten Dr. Yılmaz, hekimlerin mesleklerini icra ederken göçmenlerle karşılaştıklarını, onların sorunlarına doğrudan tanık olduklarını ve bu nedenle de TTB’nin göçmenlerin sağlığına yönelik çalışmaları olduğunu belirtti. Dr. Yılmaz, Suriye’den gelen hekimlerin Türkiye’deki sağlık sistemine entegrasyonunun yetersiz olduğunu ve diploma denklik süreçlerinin de hâlâ tamamlanmadığını kaydetti. 

Dr. Öğretim Üyesi Yeşim Yasin ve Dr. Deniz Mardin’in yürütücülüğünü yaptığı kursta hem sivil toplum hem de akademi alanından konuşmacılar yer aldı. Göç tarihi, uluslararası mevzuatlar, göç sosyolojisi ve politik dinamikler üzerine yapılan sunumlarla başlayan programın ilk gününde istatistiklerle göçmenlerin durumu, göçmen sağlığı, toplumsal cinsiyet bakışıyla göç ve kadın sağlığı konularında oturumlar yapıldı. 

Programın ikinci gününde göç ve sağlık konusunda ulusal mevzuat, uluslararası uygulamalar, hizmetlerin planlaması, yönetimi ve denetimi üzerine konuşmalar yapılırken aynı zamanda sivil toplum örgütleri deneyim paylaşımında bulundu. Sığınmacılar ve Göçmenler Dayanışma Derneği, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, ASAM ve Halkları Köprüsü Derneğinden gelen konuşmacılar sağlık hizmeti sunumu ve göçmenlere sundukları hizmetleri ve  yaşadıkları sorunları aktardı.

Kursun konuşmacıları arasında yer alan TTB Halk Sağlığı Kolu Başkanı Prof. Dr. Nilay Etiler kapanış sırasında şu değerlendirmelerde bulundu: “Sahada göçmenlere yönelik sağlık hizmetlerinin planlanması ve sunumunda halk sağlığı uzmanlarının önemli bir işlevi var, toplum sağlığı merkezlerinde, göçmen sağlığı merkezlerinde hizmet ediyor Buna karşın uzmanlık eğitiminde göçmenlerin sağlığı konusu ya hiç yok ya da yetersiz. Tıp fakültesi eğitim programlarında da aynı yetersizlik söz konusu. TTB’nin göçmenlere yönelik sağlık hizmetleri konusunda önemli bir birikimi var, göç alanında çalışan sosyal bilimcilerin de katkısıyla bu kursu gerçekleştirdik. Katılımcıların ilgisi ve katılımını görünce, amacımıza ulaştığımızı düşünüyoruz.”