Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) de bileşeni olduğu Bağışıklama İçin Güçbirliği Platformu, 6 Haziran 2024 günü “Genişletilmiş Bağışıklama Programı’nın 50. Yılında Boğmaca Hastalığı ve Korunma” paneli düzenledi. Panel, TTB’nin sosyal medya kanallarından canlı yayımlandı.

Panelin kolaylaştırıcılığını ve açılışını TTB Aşı Çalışma Grubu üyesi ve Gaziantep SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Muzaffer Eskiocak yaptı. Genişletilmiş Bağışıklama Programı sayesinde bugüne kadar 154 milyon çocuğun beş yaşından önce ölümünün önlendiğine, aşılama olmasaydı 13,2 milyonun çocuğun boğmaca nedeniyle yaşamını yitireceğine dikkat çeken Eskiocak, daha sonra Türkiye’de boğmaca olgularının ve aşılamanın zaman içindeki seyrini aktardı. Özellikle erişkinlerde aşılamanın eksik bırakılmasının yarattığı sorunlara değinen Eskiocak, “Aşılanma doğrudan yaşam hakkıyla ilişkilidir” diyerek sözlerini noktaladı.

Dr. Muzaffer Eskiocak’ın sunumunun tamamı için tıklayın.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. İrem Akdemir, “Erişkinde Boğmaca Klinik ve Tanı” başlıklı bir sunum yaptı. Boğmaca hastalığı ile ilgili temel bilgileri vererek sunumuna başlayan Akdemir, vaka artışındaki önemli sebeplerin erişkin aşılamalarındaki eksiklik, gebelerde yapılması gereken dozların çoğu ülkede uygulanmaması ve ailelerin aşı reddi olduğunu belirtti. Boğmaca hastalığının klinik fazları ve tanı algoritması hakkında da ayrıntılı bilgi veren Akdemir, son olarak Türkiye’nin tanı yöntemlerindeki eksiklilere karşı neler yapılabileceğine somut örnekler üzerinden yanıt aradı.

Dr. İrem Akdemir’in sunumunun tamamı için tıklayın.

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Çiğdem Erol, “Erişkinlerde Boğmaca Aşılaması” üzerine söz aldı. Dünyada ve Türkiye’de boğmaca aşılamasının tarihçesini kısaca anlatan Erol, daha sonra tam hücre ve aselüler olmak üzere boğmaca aşıları hakkında bilgi verdi. “Türkiye’de vaka sayıları çok yüksek görülmemekle birlikte, burada en büyük sorun olgulara yeterli tanıyı koyamıyor olmamız” diyen Erol, Klimik’in önerdiği boğmaca aşısı uygulama takvimi aktardı.

Dr. Çiğdem Erol’un sunumunun tamamı için tıklayın.

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı öğretim üyesi Dr. Yasemin Özsürekci, “Çocuklarda Boğmaca Enfeksiyonları”nı ele aldı. Çocuklarda boğmaca hastalığını bir vaka örneği ile anlatarak sunumuna başlayan Özsürekci, aşı öncesi klinik ve komplikasyon, aşı sonrası klinik ve tanı süreçlerine dair bilgi verdi. Dünyada ve Türkiye’de epidemiyoloji verilerini aktaran Özsürekci, sunumunun son bölümünde korunmaya odaklandı. “Bizim çocuk grubundaki en önemli başarımız gebe aşılamasından geçiyor fakat 11-12 yaş grubunu da aşılamamız gerekiyor” diyen Özsürekci, son olarak aileden bebeğe hastalığı taşıyabilecek asemptomatik kişileri aşılayacak koza stratejisinin önem taşıdığını kaydetti.

Dr. Yasemin Özsürekci’nin sunumunun tamamı için tıklayın.

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Ali Ceylan, “Gebeler ve Yenidoğanları Boğmaca Hastalığından Koruma” başlıklı bir sunum yaptı. Boğmaca hastalığının ve aşılamasının tarihçesinden kısaca bahseden Ceylan, aşılamanın hastalığa karşı sağladığı korumaya ilişkin ayrıntılı bilgi verdi. “Annelerin boğmaca antikor düzeylerinin düşük olması, yenidoğanların enfeksiyon riski altında olduğunu göstermiştir. Yenidoğanı boğmacaya karşı korumak için maternal bağışıklama yapılması en az maliyetli ve en uygun stratejidir” diyen Ceylan, farklı ülkelerden uygulama örnekleri verdi. Ceylan da sunumunun son bölümünde koza stratejisinin önemine atıf yaparak konuşmasını tamamladı.

Dr. Ali Ceylan’ın sunumunun tamamı için tıklayın.

Panel, soru-yanıt bölümüyle son buldu.