Türk Tabipleri Birliği, Sakarya Yazlık Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Dr. Fikret Öztürk'ün görevi başında hastası tarafından ciddi düzeyde yaralanmasıyla ilgili açıklama yaptı. TTB Merkez Konseyi ve TTB Aile Hekimliği Kolu tarafından yapılan açıklamada, sağlık alanında şiddetin önlenebilmesi için Sağlık Bakanlığı'na bir kez daha çağrıda bulunularak, "Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin durması için kaç ölüm, kaç yaralı gerekiyor" diye soruldu.

 

 

Sağlık Çalışanlarına Şiddetin Durması İçin
Kaç Ölüm, Kaç Yaralı Gerekiyor?

Kışkırtılmış sağlık hizmeti talebi ile hasta değil müşteri yaklaşımı içinde tıp etiğine uygun olmayan taleplerle sağlık merkezlerine başvurular bir araya gelince gün geçmiyor ki bir sağlık çalışanı darp edilmesin, şiddete maruz kalmasın. Maalesef, 31 Ağustos 2016 Çarşamba günü Sakarya ili Yazlık Aile Sağlığı Merkezi'nde hizmet sunan meslektaşımız Dr. Fikret Öztürk, görevi başında hastası tarafından kesici, delici aletle ciddi düzeyde yaralanmıştır.

Karnından ve kasığından bıçak darbesiyle yaralanan meslektaşımız Dr. Fikret Öztürk, acilen hastanede kaldırılmış, tedavisi yapılarak gözetim altına alınmıştır. Şiddet sonrası tek tesellimiz, arkadaşımızın hayatta kalması olmuştur.

Öncelikle, arkadaşımıza acil şifalar diliyor, meslektaşımıza uygun olmayan sürücü raporunu vermesi için dayatan, kabul ettiremeyince ağır yaralayan şahsın tutuklanarak yargılanmasını talep ediyoruz. Konunun takipçisi olacağız.

Sakarya Tabip Odası, olay sonrası mağdur olan meslektaşımızın yanında yer alarak gerekli desteği sağlamıştır. Türk Tabipleri Birliği, gerek Dr. Fikret Öztürk gerekse Sakarya Tabip Odası Başkanı Dr. Fırat Karadeniz ile görüşerek meslektaşımızın sağlığı ve olayla ilgili gelişmeleri yakından takip etmektedir.

Sağlık çalışanlarına şiddetin durdurulması için, TTB'nin Sağlık Bakanlığı'na ilettiği görüş ve öneriler ivedilikle hayata geçirilmelidir. Bu konuda Sağlık Bakanı ile  acil görüşme talep ettiğimizi, ancak karşılık alamadığımızı bir kez daha kamuoyu ile paylaşırız.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
TTB Aile Hekimleri Kolu