Hatay’ın Dikmece mahallesinde deprem sonrası yerleşim için zeytinlik alanlarının imara açılmasına karşı çıkan bölge halkı ve yaşam savunucuları, 26 Ağustos 2023 günü büyük bir buluşma düzenledi.

Çiftlik Mahallesi’nde bir araya gelen yüzlerce yaşam savunucusu “Direne direne kazanacağız”, “Zafer direnen Dikmece’nin olacak”, “Sermaye defol, bu topraklar bizim”, “Havama, suyuma, zeytinime dokunma”, “Şirketler değil, direniş kazanacak” sloganları ve dövizleri ile yürüyüş düzenledi.

Buluşmaya TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten ve Hatay Tabip Odası yöneticileri ile emek-meslek örgütlerinin, demokratik kitle örgütlerinin ve siyasi partilerin temsilcileri de katılım sağladı. Muğla İkizköy’de kömürlü termik santral için ağaçların katledilmesine karşı direnen Akbelen direnişçileri de buluşmaya katıldı.

Yürüyüşün sona ermesinin ardından bölge halkı ve kurum temsilcileri kısa konuşmalar gerçekleştirdi. TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten; ormanların, ağaçların, zeytinliklerin, tarım alanlarının, binlerce yıllık mirasların AKP iktidarında termik santraller, otoyollar, madenler, turizm yatırımları, sanayi tesisleri gibi sermaye birikim araçlarına dönüştürülerek yok edildiğini söyledi. Halkın güvenliğini sağlamak ile yükümlü güvenlik güçlerinin şirketlerin çıkarları uğruna halkın karşısına dikilmesine de tepki gösteren Ökten, sözlerini şöyle noktaladı:

“Ama bir şeyi de onların bilmesini istiyoruz: Halkın haklılığından daha büyük bir güç yoktur. Bu saldırıları ya durduracağız ya durduracağız! Çünkü durduramazsak nefes alamayacağız. Durduramazsak tarım alanlarımız, ormanlarımız, derelerimiz, zeytin ağaçlarımız yok olacak. Durduramazsak suyumuz kuruyacak, hava kirlenecek, hastalıklar kol gezecek, çocuklarımız daha doğmadan bu hastalıklara yakalanacak. Buradan bir kez daha sesleniyoruz: Dikmece’den elinizi çekin, Dikmece’ye dokunmayın!”