Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Kolu (TTB – TÖK) Ege Bölge Okulu 22-23 Nisan 2017 tarihlerinde Muğla Tabip Odası’nın ev sahipliğinde Gümüşlük Akademisi’nde gerçekleştirildi.

Etkinliğe TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp, Muğla Tabip Odası Başkanı Dr. Hakkı Turan, Oda Genel Sekreteri Dr. Gülçin Kınay Polat, Yönetim Kurulu üyeleri ve Ege Bölgesi tabip odalarının TÖK temsilcileri katıldı.

Etkinlikte, “Dünya Sistemi Krizinin Ortadoğu ve Ülkemize Yansımaları” başlıklı bir sunum yapan Gökalp, “Dünya Sistemi Teorisi”, “Arap Baharı” ve sonrasında Ortadoğu’daki dış müdahalelerden ve savaşlardan dolayı yaşanan ölüm, yaralanma, göç gibi sağlık sorunlarına ve ülkemize yansımalarına değindi.

Demokrasisi gelişkin ülkelerin sağlık ortamına dair parametrelerinin daha iyi olmasının bir tesadüf olamayacağını belirten Gökalp, tüm ülkede, 81 ilde OHAL yönetimi mevcutken 16 Nisan’da referandum yapılmış olmasını eleştirdi.

Gökalp, TTB olarak, emeğin değerinin bilindiği, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olma anlayışını koruyarak, bu uğurda mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

Atölye çalışmaları, panel ve forum şeklinde yapılan etkinliklere ilgi yoğun oldu. Bölge okulunda bağlama dinletisi ve doğa yürüyüşü gibi sosyal etkinliklere de yer verildi.