TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman ve TTB Hukuk Bürosu’ndan Av. Verda Ersoy’dan oluşan heyet, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 10 Ağustos 2016 günü gerçekleştirilen Torba Yasa Tasarısı görüşmelerini izledi. Heyet, tasarıdaki sağlık alanıyla ilgili maddelere ilişkin bilgilendirme yaparak, TTB görüşlerini aktardı.