Bir kısım meslektaşımızın  işyeri hekimliği sınavını başarmalarına karşın belgelerinin hazırlanması bekletilmektedir. Bu sorunla ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nde bir görüşme yapılmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Dr. Orhan Koç ve Yetkilendirme Daire Başkanı Furkan Yıldız ile yapılan toplantıya Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Sezai Berber ile Hukuk Danışmanı Av. Mustafa Güler katılmışlardır.

Toplantıda, işyeri hekimliği belgesinin verilmemesi işleminin, temel haklar arasında yer alan eğitim ve çalışma haklarının engellenmesi anlamına geldiği vurgulanarak, sorunun çözümlenebilmesi için yapılabileceklerle ilgili görüşlerimiz paylaşıldı. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Dr. Orhan Koç, mevzuat çerçevesinde neler yapılabileceğini inceleyeceklerini ve en kısa zamanda bir çözüm bulmaya çalışacaklarını belirtti. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'ne iletilen yazı