Türk Tabipleri Birliği (TTB), Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın tutuklanması ve meslek örgütlerini hedef alan yasal düzenleme hazırlığının gündeme gelmesi üzerine dayanışma amacıyla 4 Kasım 2022 günü Emek Partisi’ni (EMEP) ziyaret etti.

TTB II. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten, Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut ve Merkez Konseyi üyesi Dr. Alican Bahadır’ın katıldığı ziyarette Emek Partisi adına Selma Gürkan ve Şükran Doğan yer aldı.

Görüşmede Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın serbest bırakılması ve meslek örgütlerini hedef alan yasal düzenlemeye karşı önümüzdeki dönem yürütülecek mücadele hattı üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.