Türkiye toplumcu hekim hareketinin öncülerinden olan; yaşamını halk sağlığı mücadelesine adayan; sağlık politikaları, sağlığın sosyal belirleyicileri, hekim ve sağlık çalışanlarının hakları ve örgütlülükleri üzerine çalışmalar yapan; her daim eşitliği, özgürlüğü ve barışı savunan Türk Tabipleri Birliği (TTB) önceki Genel Sekreteri Dr. Ata Soyer aramızdan ayrılışının 8. yılında sevgi, saygı ve özlemle anıldı.

Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda 19 Mart 2021 günü yapılan anma etkinliğine TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut ile Ankara Tabip Odası'nın (ATO) ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'nın (SES) yöneticileri katıldı. Etkinlikte mücadele ve çalışma arkadaşları kısa konuşmalarla Dr. Ata Soyer’i anarken; mezarı başına karanfiller bırakıldı.