TTB yayınlarından Toplum ve Hekim Dergisi’nin yeni sayısı yayımlandı. Yeni sayı “Gıda ve Sağlık” başlıklı dosyayı içeriyor. Editörlüğünü Gıda Mühendisi Dr. Bülent Şık ve Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nun üstelendiği dosya iki bölümden oluşuyor ve 2019 yılının 4. sayısı olan bu sayıda dosyanın ilk bölüm yazıları yer alıyor. Dosya editörleri amaçlarını şöyle ifade ediyorlar:

“Sağlıklı beslenme ve gıda güvenliğini sağlamak için yapılacak çalışmalar en temelde birer kamusal faaliyettir. Kamu refahını artırma amacı güden, kamusal düşünme imkânlarını çoğaltan, insanların sorunlar hakkında bilgi sahibi olmasını ve siyasal sorunlara sahip çıkma ve müdahil olma becerisini artıran her türlü yazı, açıklama ve yorum bunu yapabilecek kişi ve kurumlar için mutlaka yerine getirilmesi gereken bir ödev; asli bir sorumluluk olarak görülmelidir. Toplum ve Hekim Dergisi’nin “Gıda ve Sağlık” başlığını taşıyan bu özel sayısının birincil amacı da bu sorumluluğu yerine getirmeye çalışmaktı.”

On yazının yer aldığı dosyada:

  • Arkeolojik ve Arkeometrik Bilgiler Eşliğinde Beslenme Sağlık İlişkisi
  • Gıda ve Sağlık İlişkisinde Birbirine Bağlı Üç Kavram: Gıda Güvenliği Gıda Güvencesi ve Gıda Egemenliği
  • Sermayenin “Gıda”sı Geçimlik Tarım
  • Yerel Tohumlar Biyoçeşitlilik ve Agroekolojik Tarım ile Sağlık Arasındaki İlişkiler
  • Gıdada Tağşişin Tarihi ve Politik Ekonomisi Üzerine Bir İnceleme
  • Türkiye’de Gıda Güvenliğinde Hukuksal Durum: Biyogüvenlik Yasası GDO’lu Gıdalar Kamu Kurumlarının Yetkileri
  • Gıda Katkılarının Çocuk Sağlığı Üzerine Etkileri
  • Endokrin Bozucular ve İnsan Sağlığına Etkileri
  • Savaş Gıda Güvencesi İçin Nasıl Bir Tehdit Oluşturuyor?
  • Güvencesiz Hayatlar: Göç Göçmenlik Beslenme ve Sağlık

başlıklı yazılar yer alıyor.

Yazıların özetlerine ve abonelik bilgilerine Toplum ve Hekim web sayfasından ulaşılabiliyor (http://www.ttb.org.tr/thnew).