Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, COVID-19 pandemisi koşullarında gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde, hastalık riskinin azaltılması amacıyla tüm adaylara, yakınlarına ve sınav görevlilerine önerilerde bulundu.

TTB Merkez Konseyi’nin konuya ilişkin açıklaması şöyle:

TTB’DEN LGS ÖNCESİNDE ADAYLARA, YAKINLARINA, GÖREVLİLERE ÖNERİLER

Türk Tabipleri Birliği (TTB) olarak, daha önce yaptığımız açıklamalarla COVID-19 salgınında gelişebilecek yeni bir hızlanma olasılığı varken, bir sınav tarihi açıklanmasının uygun olmadığını, sınavların salgının tamamen kontrol altına alındığı bir döneme ertelenmesini talep etmiştik. Sınavlar ertelenmeliydi ancak ne yazık ki bu talebimiz kabul görmedi ve binlerce gencimiz bu yıl Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) COVID-19 pandemisinin yaşandığı koşullarda girecek.

20 Haziran 2020 tarihinde yapılacak LGS ve 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek YKS sınavı öncesinde, çocuklarımızın ve gençlerimizin sınav stresinin yanı sıra hastalık stresi yaşamamaları, her tür hastalık riskinden korunmaları temel arzumuzdur. TTB olarak bütün adaylara, yakınlarına, sınav görevlilerine iyilik ve sağlık dileğiyle kolay gelsin der, aşağıdaki önerileri her birimiz için yararlı olacağı düşüncesiyle hatırlatırız:

SINAVDAN ÖNCE

Adayların dikkat etmesi gereken noktalar:

 • Sınavın yapılacağı okulun bahçesine girişleri sırasında 1.5 metre fizik mesafeye dikkat edilmelidir.
 • Sınav başlayıncaya kadar maskeler çıkartılmamalıdır.
 • Maskeye ve yüze mümkün olduğunca dokunmamaya çalışılmalıdır.
 • Ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum güçlüğü yakınmaları olan adaylar okul girişinde görevlilere bilgi vermelidir.
 • COVID-19 olan veya son 14 gün içerisinde COVID-19 vakası ile teması olan adaylar okul girişinde görevlilere bilgi vermelidir.
 • Okul bahçesinde veya sınav salonunda (uzun süredir görmedikleri) arkadaşları ile karşılaştıklarında, 1.5 metre fizik mesafeye dikkat ederek, uzaktan, selamlaşmalı, el sıkışmamalı, öpüşmemeli ve sarılmamalıdır.

Aday yakınlarının dikkat etmesi gereken noktalar:

 • Bekleme sırasında 1.5 metre fizik mesafeye uyulmalı, maskeler çıkarılmamalıdır. 
 • Tanıdıkları ile karşılaştıklarında da 1.5 metre fizik mesafeye uymalı, tokalaşmamalı, öpüşmemeli ve sarılmamalıdır.
 • Bekleme sırasında birlikte çay, kahve..vb içilmemeli,  gazete, kitap, kalem..vb  malzemeler paylaşılmamalıdır.
 • Sınav bittiğinde yığılma oluşturmayacak şekilde hareket edilmelidir.

Görevlilerin dikkat etmesi gereken noktalar:

 • Okul ve salon girişlerinde el antisepitiği bulundurulmalıdır.
 • Ateş, öksürük..vb yakınmaları olan adaylar, gerekli önlemler alınarak, ayrı  bir salonda sınava alınmalıdır.
 • Kimlik kontrolünün temassız şekilde yapılması sağlanmalıdır.
 • Üst araması yapan görevliler eldiven, maske ve yüz koruyucusu kullanmalıdır.
 • Kontroller sırasında adaylar 1.5 metre fizik mesafe korunarak alınmalı ve koridorlarda yığılma olmadan adayların salonlara ulaşması sağlanmalıdır.
 • Salonlarda aday ve görevli sayısı kadar yedek maske bulundurulmalıdır.
 • Adaylar salona alırken el antiseptiği ile ellerini temizlemeleri sağlanmalıdır.
 • Adaylar, en az 1.5 metre fizik mesafeye uyacak şekilde oturtulmalıdır.

SINAV SIRASINDA

Adayların dikkat etmesi gereken noktalar:

 • İsteyen adaylar maskelerini çıkarabilecektir. Maskeler çıkarıldığı andan itibaren ellerini ağzına, burnuna ve gözüne temas ettirmemeye özen gösterilmelidir.
 • Öksürme, hapşırma sırasında ağız ve burun, avuç içi ile DEĞİL, dirsek iç yüzü ile kapatılmalı, mümkünse kağıt mendil kullanılmalıdır.

Görevlilerin dikkat etmesi gereken noktalar:

 • Sınav salonları mümkünse oturum sırasında ve mutlaka ilk oturumdan sonra pencere açılarak havalandırılmalıdır.
 • Engelli adaylara yardımcı olacak görevliler, 1.5 metre fizik mesafeyi koruyamadıkları durumlarda maskenin yanı sıra yüz koruyucu da kullanmalıdır.
 • Maskeler nemlendiği durumda değiştirilmelidir.
 • Maskeler çıkarılırken lastiklerinden tutulmalı, maskelerin iç ve dış yüzeyine dokunulmamalıdır.
 • Kullanılmış maskeler ağzı kapaklı çöp kutusuna atılmalıdır.
 • Maske değiştirildikten sonra ellerin antiseptikle temizlenmesi sağlanmalıdır.

SINAV SONRASINDA

 • Sınav evrakının toplanması ve düzenlenmesi sırasında kalem..vb malzemeler ortak kullanılmamalı, sık sık el antisepsisi sağlanmalıdır.
 • Adaylar, salondan ve okuldan çıkarken 1.5 metre fizik mesafe korunacak şekilde düzenleme yapılmalıdır.
 • Sınav sonrasında sınıfların, tuvaletlerin ve okulun genel temizliği yapılmalıdır.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ