Türk Tabipleri Birliği (TTB) önceki dönem Merkez Konseyi üyesi Dr. Halis Yerlikaya’nın, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Siirt Şubesi yönetiminde olduğu döneme ilişkin 2014 yılında başlatılan bir soruşturma gerekçe gösterilerek 2018’de açılan davanın görülmesine 8 Eylül 2022 günü Siirt’te devam edildi.

TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Kazım Doğan Eroğulları ve Dr. Aydın Şirin ile Siirt, Diyarbakır, Van-Hakkari ve Batman tabip odalarının yöneticileri ve aktivistleri de dayanışma amacıyla Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmayı takip etti.

Duruşmada söz alan Dr. Halis Yerlikaya, davanın sekiz yıl önceki bir soruşturmaya dayandığını ve dört yıldır da hemen her duruşmaya geldiğini hatırlattı. Hukuksuz yargılama sürecinin, sağlık hizmeti sunumuna ve hastalarının sağlık hakkına erişimine zarar verdiğini ifade eden Yerlikaya beraatını istedi. Mahkeme heyeti, diğer sanıkların ifadelerinin tamamlanması amacıyla davayı 17 Ocak 2023'e erteledi.