Pınar Gültekin’in bir erkek tarafından öldürülmesi bütün cinayetler gibi hepimizi derin üzüntüye boğmuştur. Tüm yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyoruz.

Kadına yönelik cinsel istismar, şiddet ve cinayetlerden sonra medya tarafından mağdurların yaşamlarının belli yönlerinin didiklenerekşiddetin meşrulaştırılması, mağdurun kişiliği ve yaşamı nedeniyle suçun hafifletilmesi ve faillerin haklılaştırılması, suç oluşturan fiillerin cezasız kalmasına ve suç oluşturan bu fiillerin işlenmesine devam edilmesine yol açmaktadır. Kadınların tüm mücadelelerine rağmen hala her ay onlarca kadın öldürülmesinde medyanın olayları mağduru itibarsızlaştıran ve faile gerekçe sunan tarzda haberleştirmesinin oldukça önemli etkisi vardır.

Bu toplumun eşit haklı yurttaşları olarak yaşamanın şiddetle engellenmesine karşı çıkıyoruz. Şiddet suçu işleyen ya da işlemek isteyen erkeklerin ellerini bağladığı için İstanbul Sözleşmesi’nin tartışmaya açılması kadınlara karşı ayrımcılık uygulamaktır. 1 Ağustos 2014 tarihinde imzalanan Kadınlara Yönelik Şiddet Ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin çıkarılan İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasa uygulanmalıdır. Medya şiddet haberlerini bu yasaya uygun olarak yapmalıdır.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi