Gezi direnişi sürecinde yaralananları tedavi ettikleri gerekçesiyle İstanbul Tabip Odası’nın 2012-2014 yılı Yönetim Kurulu ve Onur Kurulu üyelerinin görevden alınması talebiyle Sağlık Bakanlığı’nca açılan dava 21 Haziran 2016 günü Çağlayan Adliyesi’nde görüldü. Dava 6 Ekim 2016 tarihine ertelendi. Duruşmaya TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, TTB Merkez Konseyi üyesi Prof. Dr. Taner Gören, İstanbul Tabip Odası (İTO) Başkanı Prof. Dr. Selçuk Erez, İTO Genel Sekreteri Dr. Samet Mengüç ve İTO üyesi çok sayıda hekim destek verdi.

Duruşmanın ardından Adliye önünde basın açıklaması gerçekleştirildi. İTO Genel Sekreteri Dr. Samet Mengüç, burada yaptığı konuşmada, “Bugün görülmekte olan dava İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu’nu görevden almak için açılan bir davadır. Sağlık Bakanlığı’nın yaralı insanlara neden yardım ettin diye açtığı bir davadır. İstanbul Tabip Odası hekimleri  ve sağlık çalışanları olarak yaralılara müdahale ettik, bundan sonra da her yaralıya yardım etmeye devam edeceğimizi buradan duyuruyoruz” dedi.

İTO Başkanı Prof. Dr. Selçuz Erez, haklarında dava açılan arkadaşlarının görevlerini yaptıklarını belirterek, “Gezi olaylarında hekimler bu şekilde davranmasalardı gerek odamız üyeleri gerekse dünyadaki benzerlerimiz tarafından ayıplanırdı. İstanbul Tabip Odası diğer tabip odaları gibi meslektaşlarının demokratik seçimiyle vazife başına gelmiş bir kuruluştur. Bunu mahkeme kararıyla yerinden uzaklaştırmak hiçbir demokratik ahlaka sığmaz. Her koşulda ihtiyacı olan vatandaşın yanında yer alacağız” dedi.