TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen ve önceki dönem TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan, Tekirdağ'da hekimlerle buluştular.

15 Mart 2016 Salı günü Tekirdağ’da gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Tekirdağ Tabip Odası Başkanı Dr. Yücel Ayaz ve Tekirdağ Belediye Başkanı Kadir Albayrak ile görüşmeler gerçekleştirildi. Akşam saatlerinde Tekirdağlı hekimlerle buluşuldu.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen panelde, Dr. Hüseyin Demirdizen “Piyasalaştırılan Sağlık Ortamında Hekimlik” başlığında, Prof. Dr. Özdemir Aktan da “Defansif Tıp Uygulamaları” başlığında sunumlar yaptılar.