Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, devlet hizmeti yükümlülüğü ile ilgili olarak, diplomaların Sağlık Bakanlığı'na gönderilmesi için belirlenen tarihin ertelenmesini istedi.

TTB Merkez Konseyi'nden 28 Haziran 2017 tarihinde Sağlık Bakanlığı'na gönderilen yazıda, Sağlık Bakanlığı'na devlet hizmeti yükümlülüğüne ilişkin olarak verilen ilanda, diplomaların Sağlık Bakanlığı'na gönderilmesi için belirlenen 29 Haziran 2017 tarihinin, öğrencilerin pek çoğunun henüz mezun olmadığı bir tarih olduğuna dikkat çekilerek, en az iki hafta ertelenmesinin uygun olacağı belirtildi.

Yazıda, son başvuru tarihinin 13 Temmuz 2017'ye ertelenmesi, sonrasında yapılacak mecburi hizmet kuralarının da en geç ayda bir yapılmasının değerlendirilmesi istendi.


Sağlık Bakanlığı'na gönderilen yazı için tıklayınız.