Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Şanlıurfa Tabip Odası yönetici ve üyeleriyle bir araya gelerek pandemi sürecinde sağlık alanında yaşanan bölgesel eşitsizlikler ve sorunlar, aşılama, sağlık emekçilerinin özlük hakları üzerine basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda söz alan Şanlıurfa Tabip Odası Başkanı Dr. Osman Yüksekyayla, Urfa’nın aşılama sürecinde maruz kaldığı eşitsizliklere değinirken, kentin diğer alanlarda yaşadığı eşitsizliğin bir benzerinin pandemi sürecinde aşı ve sağlık hizmetleri alanında da gerçekleştiğini belirtti. Sağlık çalışanlarının özlük haklarındaki sorunlar ve Urfa’nın sağlık hizmetleri konusundaki durumu hakkında bilgi veren Yüksekyayla, Türkiye’de en fazla doğumun gerçekleştiği kentte dokuz yıldır kan merkezi olmadığını söyledi. Yüksekyayla, konuşmasında mevsimlik tarım işçilerinin sağlık hizmetlerinden yararlanamaması konusuna ve anadilinde sunulacak sağlık hizmetinin önemine vurgu yaptı.

Toplantıda konuşan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ise sağlık alanında yaşanan eşitsizliklerin aşı konusunda da gözlemlendiğini, sağlık hizmetlerinin anadilinde verilmemesinin bu eşitsizlikleri daha da derinleştirdiğini sözlerine ekledi. Konuşmasının sonunda İzmir’de Halkların Demokratik Partisi (HDP) binasına yapılan saldırıya ve Deniz Poyraz’ın katledilmesine değinen Korur Fincancı, Suriye İç savaşında yer alan paramiliter güçlerin ülkemizde saldırılar gerçekleştirdiğini ancak bu saldırıların üstünün örtülmeye çalışıldığını belirtti. Korur Fincancı ancak mücadeleyi yükselterek sağlıklı yaşam alanlarımızı yeniden kazanacağımızı söyleyerek konuşmasını sonlandırdı.

Basın açıklamasının tamamı için tıklayın.