Sağlık emek meslek örgütleri, sağlık ortamının sorunları ve ortak mücadele stratejilerinin belirlenmesi amacıyla 2 Eylül 2023 günü Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) ev sahipliğinde üçüncü kez bir araya geldi.

Toplantı öncesinde gerçekleştirilen basın buluşmasında ortak mücadele stratejilerini basın ve kamuoyu ile paylaşan sağlık emek-meslek örgütlerinin toplantısında, hekimlerin/sağlık emekçilerinin çalışma koşulları ve sağlıkta şiddet gibi konular üzerinde tartışılmaya devam edildi. Sağlık emek-meslek örgütlerinin en önemli gündemi ise toplu sözleşme süreci sonrasına dair mücadele programının belirlenmesi oldu.

Toplantıda sağlık emek-meslek örgütlerinin ortak mücadelesinin önemine vurgu yapıldı.