Türk Tabipleri Birliği’nin de bileşenlerinden biri olduğu Temiz Hava Hakkı Platformu, geçtiğimiz kış tüm dünyada “kırmızı alarm” seviyesine yükseltilen hava kirliliğinin Türkiye’deki boyutunu inceleyerek, raporlaştırdı. Greenpeace Akdeniz Ofisi’nin koordinatörlüğünü üstlendiği rapor, 24 Mart 2016 tarihinde İstanbul’da düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu. Rapor, Türkiye’de 80 ilde hava kirliliği ölçümlerinde sınır değerlerin aşıldığını ortaya koydu.

“Türkiye’de Hava Kirliliği: Kara Rapor” adlı raporun paylaşıldığı basın toplantısı, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hak Sağlığı Anabilim Dalı Prof. Dr. Kayıhan Pala ile Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Doç. Dr. Çiğdem Çağlayan’ın katılımıyla düzenlendi. Toplantıya TTB adına Merkez Konseyi üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen katıldı.

Rapora göre, Türkiye’de hava kirliliğine neden olan PM10 için 2015'te verilen yıllık limit 56 mikrogram/metreküp olarak belirlenirken, 2015 yılında 81 ilin 41'inde bu limit aşıldı. En yüksek düzeyde hava kirliliği görülen 3 il; Aksaray, Ağrı ve Muş oldu. Dünya Sağlık Örgütü’nün hava kalitesi limiti dikkate alınarak yapılan değerlendirmede ise sadece Çankırı’daki değerlerin bu limitin altında olduğu görüldü.

Rapora ulaşmak için tıklayınız.