Sağlıkta şiddet durdurulmalıdır başlıklı basın açıklaması yapmak isteyen sağlık emekçileri Ankara’da polis saldırısına uğradı. Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) 14 Mart’a giderken “Hekimlik Yapmak İstiyoruz” etkinlikleri kapsamında Tüm Türkiye’de sağlıkta şiddete karşı basın açıklamaları gerçekleştirildi.

Ankara’da 17 Ocak 2020 Cuma günü Dışkapı Hastanesi Acil servis önünde sağlık hizmetini aksatmayacak şekilde “Sağlıkta Şiddet Durdurulmalıdır” başlıklı basın açıklaması için biraraya gelen TTB, Ankara Tabip Odası (ATO), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) yöneticileri, üyeleri ve sağlık çalışanları Anayasa’nın 34. maddesine aykırı şekilde polis tarafından engellendiler.

Tüm şehirlerde aynı anda yapılan açıklama hastane başhekiminin onayına rağmen Ankara’da polis şiddetiyle karşılandı. Polisin sağlık emekçilerine sert müdahalesinin ardından dört kişi gözaltına alındı.

Ellerinde “Sağlıkta Şiddet Sona Ersin!" yazılı dövizlerle polis şiddetiyle karşılaşan sağlık emekçileri ifade özgürlüklerinin engellenmesini kınayarak gözaltına alınan arkadaşlarının serbest bırakılmasını beklediler.

Gözaltına alınan aktivistlerin serbest bırakılmasının ardından basın açıklaması ATO’da yapıldı.

Açıklamaya, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Selma Güngör, ATO başkanı Dr. Vedat Bulut, Yönetim Kurulu üyesi Dr. Gülgün Kıran, SES Ankara şube eşbaşkanları Hüsnü Yıldırım ve Rona Temelli katıldı. Açıklama öncesinde yapılan sert müdahaleyi kınayan ATO Başkanı Dr. Vedat Bulut “Görülüyor ki sağlıkta şiddet sadece vatandaşlardan, bireylerden gelmiyor emniyet teşkilatından, valilikten, güvenlik güçlerinden de geliyor” dedi.

Türkiye’nin her şehrinde bu açıklama yapılabilirken burası Ankara denilerek engellenmesini eleştiren Dr. Bulut sözlerini “Ankara’da Anayasa, kanunlar farklı değildir. Valiliğin OHAL döneminden kalan emir yazısı kanunların yasaların üstünde değildir. Bunu zaman içinde öğrenecekler bu alçakça işlemin sorumluları yargı önüne çıkarılacaktır. Bugün kendini emin zannedenler yarın iktidarlarının da güçlerinin de sonsuz olduğunu ve sorumsuz olduklarını sanmasınlar. Bu konuda Tabip Odası olarak gerekli mercilere başvuracağız” dedi.

Türkiye’nin her yerinde eş zamanlı açıklamalar

Aynı gün, İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep-Kilis, Manisa, Muğla, Tekirdağ ve Türkiye’nin çeşitli kentlerinde “Sağlıkta Şiddet Durdurulmalıdır” açıklamaları gerçekleştirildi.

Açıklamalarda sağlıkta şiddet sona erene bu konuda somut ve inandırıcı adımlar atılıncaya kadar mücadelenin sürdürüleceği, her ayın 17’sinde yeniden yapılacak çağrılarla “Sağlıkta Şiddeti Önleme Günü” olan 17 Nisan’da “Ya Sağlıkta Şiddet Duracak Ya Da Biz Sağlık Sistemini Durduracağız!” talebiyle iş bırakma - GöREV eylemi gerçekleştireceğimizi bir kez daha duyuruldu.

Ortak açıklamanın tam metni için tıklayınız.