Samsun Tabip Odası'nda 14 Mart haftası etkinlikleri çerçevesinde Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Sezai Berber'in katıldığı "14 Mart'a Giderken Türkiye'de Sağlık Ortamı" konulu forum gerçekleştirildi.

Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Murat Erkan'ın açılış konuşmasını yaptığı forumda TTB Genel Sekreteri Dr. Sezai Berber Türkiye'de sağlık ortamını çarpıcı istatistiklerle anlattı.

Sunumun ardından katılımcı hekimlerin görüş ve önerileriyle toplantı sona erdi.