Bafra Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde görevli Dr. S. G.’nin görevi başındayken iki özel harekat polisi tarafından darp edilmesi, Samsun Tabip Odası’nca yapılan basın açıklamasıyla protesto edildi. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, saldırıya uğrayan hekimi arayarak geçmiş olsun dileklerini ve destek mesajlarını iletti, olayın takipçisi olacaklarını bildirdi.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, sağlıkta şiddete yönelik mücadelelerinin önümüzdeki dönemde de süreceğini belirterek, bu şiddetin kanıksanmasına, sıradanlaştırılmasına izin vermeyeceklerini bildirdi.

Adıyaman, “Türk Tabipleri Birliği olarak daha önce defalarca dile getirdiğimiz önerilerimizi bir kez daha tekrarlıyorum: TTB’nin önerisi olan Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasası bir an önce çıkarılmalıdır. Sağlıkta şiddetin cezasız kalması önlenmelidir. Sağlık çalışanlarını ve hastaları/hasta yakınlarını karşı karşıya getiren ticarileştirilmiş sağlık anlayışından ve buna hizmet eden politikalardan vazgeçilmelidir. Hekimlerin ve tüm çalışma arkadaşlarımızın çalıştıkları kurumlarda güven içinde olmalarını istiyoruz” diye konuştu.

Samsun’da yapılan basın açıklaması için tıklayınız.