Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi’nin görevden alınması kararının ardından, emek-meslek örgütlerinin, demokratik kitle örgütlerinin ve siyasi partilerin temsilcileri ile milletvekilleri 1-2 Aralık 2023 günlerinde TTB’ye dayanışma ziyaretleri gerçekleştirdi. Görüşmelere TTB Merkez Konseyi üyeleri katılım sağladı.

1 Aralık 2023 günü Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Nükleer Tehlikeye Karşı Barış ve Çevre İçin Sağlıkçılar Derneği (NÜSED), 78’liler Girişimi, 68’liler Birliği Vakfı ve Sol Parti ziyaretler düzenledi. 

2 Aralık 2023 günü ziyaret eden kurumlar arasında ise Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Ankara Şubeler Platformu ve İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şubesi ile Adıyaman, Ağrı, Batman, Bursa, Diyarbakır, Hakkari, İzmir, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli, Şırnak, Van ve Yalova baroları yer aldı. 

TTB Merkez Konseyi’nin görevden alınmasıyla sonuçlanan dava hakkında bilgilendirme yapılan görüşmelerde, haksız ve hukuksuz yargı kararlarına karşı önümüzdeki dönem yürütülecek mücadele hattı üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.